Baza znanja

PDV podešavanja na servisu Moje Fakture

PDV podešavanja su dostupna samo korisnicima koji su u PDV sistemu. Ovim podešavanjima pristupate klikom na glavni navigacioni meni - dugme Konfiguracija i zatim PDV podešavanja.

Otvoriće vam se novi ekran sa tri sekcije:

  • PDV upozorenje
  • Podešavanje obračunskog perioda
  • Tabela obračunskog perioda


PDV upozorenje

PDV upozorenja su koncipirana tako da upozore korisnika ukoliko želi da izvrši određene promene na računima u poreskom periodu za koji je istekao rok za podnošenje PDV prijave. Ukoliko dodajete ili menjate račune u obračunskim periodima za koje je prošao rok za podnošenje PDV prijave sistem će Vam prikazati upozorenja i zahtevati da potvrdite akciju.Primer:

PDV upozorenje je uključeno. Korisnik je mesečni PDV obveznik. Današnji datum je 25. oktobar 2017. godine. Rok za podnošenje PDV prijave za septembar je istekao 15. oktobra

Korisnik ima kreiran račun od 19. septembra 2017. godine i želi da promeni datum prometa na 14. septembar 2017.

Korisnik izvršava promenu datuma prometa i klikne na dugme Sačuvaj. U ovom slučaju, sistem će upozoriti korisnika da je rok za podnošenje PDV prijave za septembar istekao i pitaće ga da autorizujete ovu akciju.

Ukoliko je korisnik siguran da želi da izvrši promenu, neophodne je da štiklira "Autorizujem akciju", klikne na dugme Sačuvaj i datum prometa će se promeniti na 14. septembar 2017.
Podešavanje obračunskog perioda

Veoma je važno da pravilno podesite Vaš obračunski period u zavisnosti da li ste jednomesečni ili tromesečni (kvartalni) PDV obveznik štikliranjem istoimene opcije. PDV upozorenja će se prikazivati na osnovu izabranog obračunskog perioda.
Tabela obračunskog perioda

U zavisnosti da li ste izabrali mesečni ili tromesečni obračunski period PDV-a, prikazaće vam se adekvatna tabela. U tabeli su prikazani datumi početka i kraja obračunskog perioda kao i krajnji rok za podnošenje PDV prijave.


Tabela: Mesečni obračunski period PDV-a


Tabela: Tromesečni (kvartalni) obračunski period PDV-a


Na kraju obavezno kliknite dugme Sačuvaj kako bi se PDV podešavanja uspešno sačuvala. Ukoliko je sve u redu, videćete u gornjem desnom uglu zelenu notifikaciju “PDV podešavanja su uspešno izmenjena.“