Funkcija

Instrukcije za plaćanje

Podesite instrukcije za naplatu koje će biti štampane na svakom PDF dokumentu - fakturi koji napravite.

Sistem podržava više instrukcija za plaćanje za različite valute. Ako izaberete da kreirate račun u dolarima na fakturi će automatski biti odštampane instrukcije za izabranu valutu.

Konfiguracija instrukcija za plaćanje u valutama RSD, USD, EUR I GBP

Kako konfigurisati brojeve računa i instrukcije za plaćanje?

Dinarski račun

Ovo je opcija koja je automatski uključena i podešena prilikom aktivacije naloga te sadrži broj računa koji ste upisali prilikom registracije. Odnosi se isključivo na dinarski račun koji se koristi za poslovanje u Srbiji.

Informacije o brojevima bankovnih računa, odnosno instrukcije za uplatu na PDF dokumentima, prikazuju se ispod sekcije sa stavkama računa ili predračuna.

Konfiguracija podataka za naplatu u dinarima (RSD)

Devizni račun

Kroz jednostavan formular upišite instrukcije za svaku INO valutu: SWIFT kod banke, IBAN broj i podatke o posredničkoj banci. Ove instrukcije za plaćanje se automatski prikazuju na svakom predračunu ili računu izdatom u odabranoj valuti. Podržane valute su Euro, USD, GBP, CAD i CHF.

Konfiguracija podataka za naplatu u evrima (EUR)

Bez skrivenih troškova. Instant aktivacija.

Isprobaj besplatno

Sledeća funkcija:

Kartica kupca

Da firma radi kao švajcarski sat!

(ili nemački auto, ko šta više voli)

Pogledajte zašto je preko 1000 firmi odlučilo da drastično poveća porduktivnost svoje frime, smanji prazan hod i učini radno iskustvo u svojoj firmi boljim.

Bez skrivenih troškova. Instant aktivacija.