Funkcija

Predračuni i ponude

U svega nekoliko klikova izradite predračun ili ponudu u dinarima, evrima, dolarima ili drugoj stranoj valuti. Proces izrade predračuna uključuje automatsku pretragu kupaca po PIB-u i direktno kreiranje kupca u bazi prilikom izrade predračuna.

Predračun i ponude

Kako napraviti predračun?

Osnovne sekcije formulara za izdavanje predračuna:

  • Informacije o kupcu,
  • Informacije o izdavaocu računa,
  • Podešavanja,
  • Stavke,
  • Obračun,
  • Poreska oslobođenja (za korisnike koji su u sistemu PDV-a),
  • Napomena.

Integracija sa bazom proizvoda

Ubrzajte kreiranje predračuna dodavanjem stavki direktno iz baze proizvoda. Željeni proizvod pronađite po nazivu ili drugoj karakteristici, a na predračun se automatski ubacuju naziv, opis, cena po jedinici mere i poreska stopa. Sve što treba da uradite je upisati količinu i eventualni popust.

Izbor proizvoda iz baze prilikom kreiranja predračuna

Šta se dešava nakon izdavanja predračuna?

Promene na Početnoj / Dashboard stranici – npr. na grafikonima koji ilustruju Otvorene ponude vidi se porast zbira otvorenih ponuda u trenutnom mesecu.

Promene u izveštajima - predračun postaje vidljiv u izveštaju za otvorene ponude.

Promene na profilu kupca - svi predračuni izdati kupcu nalaze se u sekciji Predračuni i možete ih preuzeti u PDF formatu na srpskom ili engleskom jeziku.

Izveštaj otvorene ponude - izdati predračuni u odabranom mesecu

Upravljajte predračunima sa profila kupca

Svi predračuni za odabranog kupca se nalaze u sekciji Predračuni. Za svaki predračun prikazani su sledeći podaci: broj predračuna, datum izdavanja, stavke, ukupan iznos i rok plaćanja.

Svaki predračun možete izmeniti, obrisati, preuzeti u PDF formatu na srpskom ili engleskom jeziku. Od svakog predračuna možete jednim klikom napraviti odgovarajući račun.

Pregled predračuna na profilu kupca, akcije za izmenu, brisanje i kreiranje računa

Bez skrivenih troškova. Instant aktivacija.

Isprobaj besplatno

Sledeća funkcija:

Računi i otpremnice

Da firma radi kao švajcarski sat!

(ili nemački auto, ko šta više voli)

Pogledajte zašto je preko 1000 firmi odlučilo da drastično poveća porduktivnost svoje frime, smanji prazan hod i učini radno iskustvo u svojoj firmi boljim.

Bez skrivenih troškova. Instant aktivacija.