Funkcija

Upravljanje kupcima

Upravljanje kupcima nikada nije bilo brže, lakše i efikasnije. Sve što Vam je potrebno, svaki podatak o kupcu, račun ili bilo koji drugi dokument pronaćićete za par trenutaka na njegovom profilu.

Baza kupaca – grupni pregled profila kupaca sa osnovnim informacijama

Profil kupca

Najvažnije funkcije na profilu kupca

Na profilu kupca nalaze se sve informacije, svi dokumenti i cela poslovna istorija sa odabranim kupcem.

 • Poslovne informacije o kupcu,
 • Kontakt informacije kupca,
 • Uvid, izmena, dodavanje i brisanje predračuna,
 • Uvid, izmena, dodavanje i brisanje avansnih računa,
 • Uvid, izmena, dodavanje i brisanje računa,
 • Otpremnice,
 • Kartica kupca,
 • Fakture na srpskom i engleskom jeziku,
 • Izmena podataka i arhiviranje kupca,
 • Informacije o izvršenim uplatama,
 • Komentari o kupcu.

Pretraživanje baze kupaca

Pregled baze kupaca prikazuje listu svih kupaca sa osnovnim podacima o pravnom ili fizičkom licu i elementarnim kontakt podacima kao što su telefon i email adresa. Listu kupaca možete dodatno filtrirati tako da pokazuje samo kupce iz odabrane zemlje i/ili samo kupce koji su pravna ili fizička lica. Pored opcija za sortiranje po nazivu, kupce možete pretraživati po svim poslovnim podacima, a klikom na kupca koji je prikazan u listi otvara se njegov profil.

Pretraga i filtriranje baze kupaca

Dodavanje novog kupca

Novi kupci, ukoliko se radi o domaćim pravnim licima, se kreiraju automatski prilikom izdavanja prvog računa ili predračuna. Unosom PIB broja, preko Narodne Banke Srbije povlačimo podatke o pravnom licu i automatski kreiramo kupca za Vas. Na ovaj način efektivno smanjujemo vreme potrebno za unos pojedinačnog kupca u bazu sa nekoliko minuta na svega par sekundi, koliko je potrebno da upišete 9 cifara PIB broja. Inostrani kupci i fizička lica se unose u bazu kupaca kroz formular za dodavanje kupaca.

Forma za kreiranje novog kupca u bazi – pravno ili fizičko lice

Profil kupca

Deo profila kupca koji je namenjen dokumentima, podeljen je u nekoliko celina: predračuni, avansni računi, računi i kartica kupca. Svaka od ovih celina u sebi nosi odgovarajuće akcije koje se odnose na izmenu, brisanje dokumenata i preuzimanje istih u PDF formatu na srpskom ili engleskom jeziku. U zavisnosti od odabrane sekcije, dostupne su i akcije za izdavanje računa na osnovu predračuna, izdavanje konačnog računa od jednog ili više avansnih računa, izdavanje knjižnog odobrenja na osnovu postojećeg računa i dodavanje otpremnice uz račun.

Pregled profila kupca, informacije o kupcu, pregled računa, predračuna, avansnih računa i kartice kupca

Dodatne akcije na profilu kupca

Pored svega ovoga, na profilu kupca nalaze i dodatne akcije za izmenu podataka, arhiviranje kupca, ostavljanje komentara o kupcu, kao i akcija za kreiranje novog računa koja automatski popunjava informacije o kupcu na novom dokumentu.

Akcije za izmenu podataka, arhiviranje kupca, dodavanje komentarau i kreiranje novog računa

Bez skrivenih troškova. Instant aktivacija.

Isprobaj besplatno

Sledeća funkcija:

Upravljanje dobavljačima

Da firma radi kao švajcarski sat!

(ili nemački auto, ko šta više voli)

Pogledajte zašto je preko 1000 firmi odlučilo da drastično poveća porduktivnost svoje frime, smanji prazan hod i učini radno iskustvo u svojoj firmi boljim.

Bez skrivenih troškova. Instant aktivacija.