Funkcija

Pristup za knjigovođu

Izbegnite odlaske do knjigovođe. Omogućite knjigovođi da samostalno preuzima račune, PDV izveštaje i slobodno pristupa svim podacima koji su mu neophodni za uspešno obavljanje svog posla.

Procedura podešavanja naloga za knjigovođu

Pristup za knjigovođu

Funkcije servisa koje će knjigovođe najviše voleti:

  • Preuzimanje svih računa i drugih dokumenata u PDF formatu,
  • Eksport svih računa i drugih dokumenata u XML formatu,
  • Eksport svih PDV izveštaja u CSV formatu,
  • Pristup profilima kupaca i dobavljača.

Preuzimanje svih računa

Knjigovođa ima pristup svim izveštajima sa kojih može u PDF formatu preuzeti tj štampati sve avansne, konačne, regularne račune i knjižna odobrenja.

Pregled svih izdatih računa u toku meseca i izvoz u PDF formatu

Eksport dokumenata - Integracija sa knjigovodstvenim programima

Knjigovođe gube najviše vremena u prekucavanju vaših računa u njihov knjigovodstveni program. Servis Moje Fakture im pruža mogućnost da sve račune eksportuju u standardizovanom UPSS 3.0 XML formatu. Na ovaj način knjigovođe se rešavaju prekucavanja računa i efektivno štede minimum 80% vremena koje su do sada trošili na tu operaciju.

Izvoz izdatih računa u toku meseca u CSV I XML formatu

Eksport PDV izveštaja

PDV izveštaje, bilo da se radi o ulaznim ili izlaznim računima, knjigovođa može preuzeti u CSV formatu koji dalje obrađuje u Excel-u ili sličnom programu. PDV je obračunat i posebno iskazan za svaku poresku stopu, tako da je vreme potrebno za mesečni ili tromesečni obračun PDV-a svedeno na minimum.

Izvoz svih računa kreiranih u toku meseca u CSV I PDF formatu za potrebe obračuna PDV-a

Pristup bazi klijenata

Ukoliko se ukaže potreba, knjigovođa može pristupiti bazi klijenata odnosno profilu kupca ili dobavljača. Knjigovođa ima pristup svim podacima dostupnim sa profila klijenta - računi, predračuni, ulazni računi, avansi, kartice kupca ili dobavljača, komentari i informacije o klijentu, ali ne može vršiti nikakve izmene u vašoj bazi.

Profil klijenta sa svim neophodnim dokumentima i informacijama za knjigovođe

Bez skrivenih troškova. Instant aktivacija.

Isprobaj besplatno

Sledeća funkcija:

Pristup za komercijaliste

Da firma radi kao švajcarski sat!

(ili nemački auto, ko šta više voli)

Pogledajte zašto je preko 1000 firmi odlučilo da drastično poveća porduktivnost svoje frime, smanji prazan hod i učini radno iskustvo u svojoj firmi boljim.

Bez skrivenih troškova. Instant aktivacija.