Funkcija

Planiranje budžeta

Detaljno isplanirajte i pratite potrošnju sredstava. Uz planiranje budžeta, vodite pravilnu evidenciju rashoda i u svakom trenutku znajte koliko sredstava još imate na raspolaganju.

Projekcija budžeta prikazana diagramom u obliku pite za definisane budžetske kategorije

Budžetiranje

U 3 koraka do isplaniranog budžeta

 • Definišite kategorije svog budžeta,
 • Podesite limite za potrošnju po budžetskim kategorijama,
 • Pogledajte projekcije budžeta.

1. Definišite kategorije svog budžeta

Budžetske kategorije definišite i menjajte po vašoj potrebi. To su vaši troškovi na mesečnom nivou kao npr.:

 • Kirija i režije,
 • Kancelarijski i potrošni materijal,
 • Higijena i održavanje,
 • Plate,
 • Pravno - Računovodstvene usluge.
Procedura dodavanja nove budžetske kategorije

2. Podesite limite za potrošnju po budžetskim kategorijama

Prilikom unosa troškova, ako je neki od njih fiksan za svaki mesec, kao na primer kirije, nakon što ga jednom upišete jednim klikom se taj podatak kopira na sve mesece tokom godine.

Ukupan budžet je zbir svih budžetskih kategorija po mesecima i on se automatski sabira.

Podešavanje budžetskih kategorija I dodavanje novih

3. Pogledajte projekcije budžeta

Nakon što ste podesili troškovne/budžetske kategorije, limite za potrošnju i planirani prihod, možete pogledati projekciju budžeta.

 • Planirani prihod,
 • Planirani troškovi,
 • Očekivani profit.

Plan potrošnje po budžetskim kategorijama je prikazan vizuelno u vidu grafikona. Pored iznosa ilustrovan je i udeo odabrane kategorije u ukupnom budžetu firme.

Grafički I numerički prikaz projektovanog budžeta kroz vreme

Bez skrivenih troškova. Instant aktivacija.

Isprobaj besplatno

Sledeća funkcija:

Izveštaji

Da firma radi kao švajcarski sat!

(ili nemački auto, ko šta više voli)

Pogledajte zašto je preko 1000 firmi odlučilo da drastično poveća porduktivnost svoje frime, smanji prazan hod i učini radno iskustvo u svojoj firmi boljim.

Bez skrivenih troškova. Instant aktivacija.