Funkcija

Upravljanje dobavljačima

Upravljajte dobavljačima kao profesionalac, jednostavno je. U Bazi klijenata, nalazi se robustan alat za upravljanje dobavljačima čije su osnovne funkcije detaljan pregled, sortiranje, dodavanje, izmena i arhiviranje.

Baza dobavljača – grupni pregled profila dobavljača sa osnovnim informacijama

Profil dobavljača

Najvažnije funkcije na profilu dobavljača

Profil dobavljača pruža detaljan uvid u poslovani odnos i organizovan je u nekoliko celina: kontakt i poslovne informacije dobavljača, ulazni računi, dati avansi, kartica dobavljača, komentari o dobavljaču i brzi saldo. Ukoliko se radi o dobavljaču koji je ujedno i kupac, profil će prikazati i detalje o poslovanju sa kupcem. Direktno sa profila dobavljača dostupne su akcije za kreiranje, izmenu i brisanje ulaznih računa, izmenu podataka o dobavljaču i arhiviranje dobavljača.

Dodavanje, sortiranje, izmene i brisanje dobavljača

Dobavljače možete kreirati ručno popunjavanjem formualra za dodavanje novog klijenta - ili, ukoliko se radi o domaćem pravnom licu, automatski prilikom kreiranja ulaznog računa unošenjem PIB broja. Izmena dobavljača dostupna je i sa liste dobavljača i sa profila, dok je arhiviranje dostupno samo sa profila dobavljača.

Lista dobavljača obogaćena je funkcijama za brzu pretragu i sortiranje dobavljača po tipu i zemlji sedišta firme, tako da se lako može doći do posebne liste za domaće i inostrane dobavljače.

Dodavanje novog dobavljača u bazu, pretraživanje pomoću filtera, izmene I brisanje dobavljača

Kartica dobavljača

Kartica dobavljača nalazi se na profilu dobavljača kao posebna sekcija stranice i pokazuje potraživanja i obaveze prema dobavljačima. U slučaju kada je dobavljač i kupac, kartica dobavljača se vodi posebno. U svakom slučaju, kartica dobavljača je dostupna za preuzimanje u PDF formatu za svaku kalendarsku godinu posebno.

Kartica dobavljača na profilu dobavljača, filtriranje po obračunskom periodu – godini i saldo

Obrada ulaznih računa

Obrada ulaznih računa se većim delom vrši direktno sa profila dobavljača. U tabu/sekciji Ulazni računi izlistani su svi ulazni računi ovog dobavljača i njihove stavke. Za svaku stavku ulaznog računa možete odabrati magacin ukoliko se radi o ulazu robe, budžetsku kategoriju troška ili kreirati novu stavku u inventaru firme ukoliko se radi o kupovini opreme. Isplate po ulaznim računima se evidentiraju prilikom obrade izvoda, a na profilu dobavljača prikazana je informacija da li je ulazni račun plaćen u celosti ili nije.

Izbor magacina na ulaznim računima sa profila dobavljača

Bez skrivenih troškova. Instant aktivacija.

Isprobaj besplatno

Sledeća funkcija:

Obrada izvoda

Da firma radi kao švajcarski sat!

(ili nemački auto, ko šta više voli)

Pogledajte zašto je preko 1000 firmi odlučilo da drastično poveća porduktivnost svoje frime, smanji prazan hod i učini radno iskustvo u svojoj firmi boljim.

Bez skrivenih troškova. Instant aktivacija.