Naše cene su fleksibilne i fer

Transparentno, bez troškova održavanja, bez skrivenih troškova.

Besplatni probni period

Ugovorna obaveza

Ograničenje paketa

Podrška

Izlazni računi

Kupci i dobavljači

Izveštaji i analitika

PDF branding

Budžetiranje

Inventar

Izvodi

Proizvodi i usluge

Magacinsko poslovanje

Ulazni računi

Moj Tim

Moj knjigovođa

Dodatni korisnik aplikacije

Obuka uživo (4h)

Obrada logotipa

Konsultacije

Telefonska podrška

Ultra paket

2,499 RSD

mesečno

Isprobaj besplatno

Besplatni probni period

7 dana

Ugovorna obaveza

Bez ugovorne obaveze, na neodređeno vreme

Ograničenje paketa

2 korisnika + knjigovođa

Podrška

Baza znanja, Live chat, Email

Izlazni računi

Uključeno Pregled izlaznih računa, preuzimanje u PDF-u, dodavanje izlaznih računa - predračun, račun, avansni račun, konačni račun, ino valute.

Kupci i dobavljači

Uključeno Pregled kupaca i dobavljača, dodavanje kupaca i dobavljača, filter za pretragu, pregled i dodavanje izlaznih računa, predračuna i kartice kupaca, informacije o kupcu, kontakt podaci, ostale informacije o kupcu, komentari, preuzimanje u PDF-u, oznaka za dobavljača, pregled i dodavanje ulaznih računa, predračuna, avansnih računa i kartice dobavljača, kartica dobavljača, preuzimanje u PDF-u, arhiviranje klijenata, evidencija uplata i isplata, izmene računa.

Izveštaji i analitika

Uključeno Otvorene ponude, neplaćeni računi, dnevni izveštaji, mesečni izveštaj, godišnji izveštaj, izveštaj o strukturi potraživanja, izveštaj o strukturi obaveza, mesečni izveštaj za potrošnju po kategorijama, mesečni pregled ulaznih računa, preuzimanje u PDF i CSV formatu.

PDF branding

Uključeno Dodavanje logotipa, dodavanje zaglavlja na dnu stranice, izmena fonta, izmena boja.

Budžetiranje

Uključeno Unos očekivanog prihoda po mesecima, unos troškova svih budžetskih kategorija po mesecima, upravljanje budžetskim kategorijama (unos novih, editovanje i brisanje), prikaz projekcija očekivanog prihoda, projekcija budžeta za određeni period, projekcija potrošnje.

Inventar

Uključeno Pregled inventara, dodavanje stavki, serijski broj, automatsko generisanje nalepnice (QR kod), amortizacija, garantni rok, dobavljač, kontakt dobavljača, lokacija, kome je dodeljeno, vrednost prilikom kupovine i trenutna, ukupna vrednost po kupovini i ukupna trenutna vrednost.

Izvodi

Uključeno Svi izvodi, otvorene uplate, filtriranje izvoda, obrada izvoda, pregled za svaki račun i banku, evidentiranje uplata, povezivanje sa postojećim računima (ulazni i izlazni), kreiranje računa za uplate i isplate koje nemaju račun.

Proizvodi i usluge

Uključeno Baza proizvoda, dodavanje proizvoda, pretraga proizvoda, serijski broj, tehničke karakteristike, opis, cena, PDV stopa, šifra dobavljača.

Magacinsko poslovanje

Uključeno Upravljanje magacinom, lista magacina, lager-pregled stanja, dodavanje magacina, pretraga proizvoda na lageru, izmeni magacin, pregled stanja.

Ulazni računi

Uključeno Pregled ulaznih računa, dodavanje ulaznih i avansnih računa, preuzimanje u PDF-u, dodavanje robe u magacin ili inventar, razvrstavanje troškova po budžetskim kategorijama.

Moj Tim

Uključeno Filtriranje zaposlenih prema profilima i pretraga, dodela uloga zaposlenima, pristup za knjigovođu, arhiviranje, dodavanje pristupa novozaposlenim.

Moj knjigovođa

Uključeno Pristup za knjigovođu se može uključiti kroz Moj tim modul i računa se kao jedan dodatni korisnik.

Dodatni korisnik aplikacije

1,200 RSD mesečno (opciono)

Obuka

48,000 RSD (opciono)

Obrada logotipa

6,000 RSD (opciono)

Konsultacije

6,000 RSD po radnom satu (opciono)

Telefonska podrška

3,600 RSD mesečno (opciono)

Special paket

1 dinar

prva tri meseca

Isprobaj besplatno

Besplatni probni period

7 dana

Ugovorna obaveza

Dve godine. Nakon isteka prva tri meseca, 1,200 dinara mesečno

Ograničenje paketa

1 korisnik + knjigovođa

Podrška

Baza znanja, Live Chat, Email

Izlazni računi

Uključeno

Kupci i dobavljači

Uključeno

Izveštaji i analitika

Uključeno

Brendirani računi (PDF)

Uključeno

Budžetiranje

Uključeno

Inventar

Uključeno

Izvodi

Uključeno

Proizvodi i usluge

Uključeno

Magacinsko poslovanje

Uključeno

Ulazni računi

Uključeno

Moj Tim

Uključeno

Moj knjigovođa

Uključeno

Dodatni korisnik aplikacije

1,200 RSD mesečno (opciono)

Obuka u Vašoj kancelariji ili video konferencija (4h)

48,000 RSD (opciono)

Obrada logotipa

6,000 RSD (opciono)

Konsultacije

6,000 RSD po radnom satu (opciono)

Telefonska podrška

3,600 RSD mesečno (opciono)

istražite

Često postavljana pitanja

Šta znači "Moje Fakture su poslovni program u Cloud-u"?

Platformu Moje Fakture ne instalirate na svoj kompjuter. Nalazi se na serverima i dostupna je svim korisnicima preko Interneta. Korisnici mogu koristiti računar, mobilne i tablet uređaje da pristupe aplikaciji. Za najbolje korisničko iskustvo koristiti poslednju verziju Google Chrome browsera i računara novije generacije i 24" inč displej.

Da li fakturu mogu da odštampam i na srpskom i na engleskom jeziku?

Da. Pravite jednu fakturu. Za preuzimanje su uvek dostupne verzije na srpskom i na engleskom jeziku.

Da li imam bazu proizvoda?

Da. Baza proizvoda je povezana sa lagerom, magacinom, ulaznim i izlaznim računima. Nakon što definišete proizvode u bazi proizvoda, ulazni računi ih dodaju na stanje (u magacin i lager), a izlazni računi ih skidaju sa stanja.

Da li imam magacin i lager?

Da. Magacin i lager su povezani sa bazom proizvoda, ulaznim i izlaznim računima. Svaka promena u sistemu se evidentira i tačno brojčano stanje proizvoda na lageru je uvek dostupno.

Je l' mogu da pravim i druga dokumenta? Predračune, avansne račune?

Naravno. Platforma podržava sledeće tipove dokumenata: predračun, avansni račun, konačni račun, račun, otpremnica, knjižno odobrenje.

Da li mogu da pravim fakture u evrima?

Naravno. Pored EUR-a, dostupne su i druge glavne valute.

Da li mogu da napravim i otpremnicu uz račun?

Naravno. Za svaki račun dostupan je formualar za popunjavanje otpremnice. Kada popunite otpremnicu, ona se štampa zajedno uz račun.

Šta je "pristup za knjigovodju"?

Knjigovođa ne mora više da čeka na račune. Podesite posebno korisničko ime i lozinku za knjigovođu i on će dobiti pristup bazi klijenata i izdatim računima i drugim dokumentima preko svog kompjutera.

Kako knjigovođa pristupa našim podacima? Kako to funkcioniše?

Podesite posebno korisničko ime i lozinku za knjigovođu kojim pristupa servisu Moje Fakture sa svog kompjutera. Nakon autorizacije knjigovođa dobija pristup profilima kupaca, izdatim računima, PDV izveštajima i drugim dokumentima preko svog kompjutera, isto kao i Vi. Knjigovođa nema pravo da pravi račune i koristi bilo koju drugu funkciju sistema.

Imam PORESKA OSLOBOĐENJA na fakturama. Da li program to podržava?

Podržava. Prilikom kreiranja računa možete odabrati poresku stopu od 0% i odabrati poreska oslobođenja po članovima zakona.

Da li se pokazuju IBAN i SWIFT na fakturi?

Detaljne instrukcije za plaćanje u inostranoj valuti možete podesiti posebno za svaku valutu. Kada pravite račun i odaberete valutu - instrukcije za plaćanje će se automatski pojaviti one koje su podešene za tu valutu.

Da li imam bazu klijenata?

Naravno. Pored same liste klijenata dostupni su alati za pretragu i sortiranje, uključujući sortiranje po zemlji. Svaki klijent ima svoj profil na kojem su prikazani svi računi i kartica klijenta.

Da li mogu da vidim ko nije platio?

Naravno. Pored liste računa koji nisu plaćeni ili kasne, dostupni su i mesečni izveštaji za potrebe PDV obračuna.

Da li mogu da vidim šta je od materijala i opreme kupovano i od koga?

Da. Sve što je plaćeno možete pogledati kroz evidenciju ulaznih računa koja nosi i podatke o dobavljačima i podatke o ulaznim računima. Na profilu dobavljača možete videti detalje svih ulaznih računa (šta je kupljeno) za odabranog dobavljača, a u sekciji inventar možete videti šta sve posedujete od opreme i alata. Sekcija magacin i lager pokazuju uvek ažurne podatke o stanju robe ili materijala na lageru.

Šta još ima od funkcija u programu Moje Fakture.

Moje Fakture platforma obuhvata nekoliko poslovnih programa: program za fakturisanje, program za magacin, program za veleprodaju i osnovni program za firme. Poslovni program tj platforma obuhvata desetine funkcija i najbolje je da pogledate stranicu Sve funkcije za više detalja.

istražite

Zašto više od 1000 firmi koristi...

Boris Stojanović

BizNet

“Moje Fakture su sjajan servis koji je kompaniji BizNet omogućio da se sa bilo kog mesta i u bilo koje vreme u par klikova kreira predračun ili račun našem klijentu. Prateći naše dinamično poslovanje – u potpunosti smo mogli da se oslonimo na ovaj servis. Obzirom da su ovaj servis koristile sve kolege iz različitih sektora našeg preduzeća – mogli smo u potpunosti da budemo sigurni da će sve fakture biti adekvatno numerisane i proknjižene, pa smo samim tim olakšali posao i smanjili potrebu da se neko bavi samo tim poslom. Takođe, fakturisanje i naplata sa inostranim klijentima je postala znatno jednostavnija. Grafički prikaz kompletnog poslovanja u svakom trenutku daje jasnu sliku svih izdatih računa i predračuna. Jasan prikaz kreiranih predračuna nam je isto znatno olakšao prodaju, jer smo mogli da vrlo lako da pratimo otvorene ponude i da u komunikaciji sa korisnicima zaključimo prodaju.”

Slađana Milinković

Udruženja stalnih sudskih prevodilaca i tumača Srbije

"Moje Fakture su stvarno više od programa za fakturisanje. Štede živce, ne stvaraju bore na licu i ostaje mi više vremena da se bavim poslom koji umem da radim. Naročito onima kojima ovi administrativno-računovođstveni poslovi predstavljaju dodatnu obavezu, ne proisteklu iz obrazovanja ili profesionalnih okolnosti - računi i porez moraju da se plaćaju, profakture i fakture da se izdaju, ali samo knjigovođe znaju šta treba da se radi. Uz Moje Fakture sam shvatila šta je "prihod" a šta "rashod", zašto su važne stavke i pregled klijenata, i imam pregled stvarnog stanja bez da stalno nešto pitam knjigovođu (jer u strukovnom udruženju mi nemamo ljude koje se bar malo u to razumeju).”

Maša

Studio za animiranje i zabave dece Željko Veseljko

”Veoma smo zadovoljni Vašim servisom. Jednostavan je za korišćenje, svi podaci, (pro)fakture i klijenti su pregledni, i lako je dostupan sa bilo kog uređaja, što je izuzetno važno ukoliko se desi da nam na samom sastanku ili neposredno pre izvođenja naših usluga zatreba (pro)faktura. Uglavnom sam ja ta koja u našoj firmi izdaje (pro)fakture, ali ukoliko nisam prisutna, mogu da ih napravim i pošaljem sa bilo koje lokacije, ili vrlo lako da objasnim kolegama kako oni to da urade. Servis ima veliki kapacitet za bazu podataka, što zaista olakšava posao, jer pojedini podaci ne moraju da se pamte ili beleže na drugom mestu, a s obzirom na količinu benefita koje pruža, cena mu je veoma pristupačna. Vaš servis smo već preporučili pojedinim kolegama i klijentima, a kako su se svi složili sa našim mišljenjem, nastavićemo i dalje da ga preporučujemo! :)”

Oliver Savatić

Plava Grudva doo

“Izneću dve glavne pohvale za sajt Moje Fakture: – Prva je da mogu pristupiti programu sa svakog mog elektronskog uredjaja : lap top, tablet, telefon itd. Ponevši sa sobom portabl štampač ja kupcima na licu mesta izdajem fakture i robu. Takodje sa kupcem momentalno mogu da uporedim karticu potraživanja. – Druga prednost je što grafikoni i tabele deluju stimulativno na mene i moj prodajni tim.”

Aleksandra Vuković

Nura Agency

"Od nedavno koristim servis Moje Fakture i već primećujem koliko mi štedi vreme, a naročito krajem svakog meseca. Do sada sam koristila Google drive dokumenta i, ma kako vodila računa da imam fakture u šablonima klijenata, pravljenje faktura je oduzimalo dosta vremena. Pored uštede vremena, prezadovoljna sam korisničkom podrškom koja na sva pitanja odgovara dosta brzo i profesionalno.”

Nole Prevoz

“Moje Fakture je program koji je mnogo olakšao naše poslovanje i generalno izradu faktura, vrlo jasan, precizan i jednostavan za korišćenje. Posebno želimo da istaknemo korisničku podršku, veliki profesinalci i maksimalno ažurni! Od nas samo reči hvale, za svaku preporuku!”

Da firma radi kao švajcarski sat!

(ili nemački auto, ko šta više voli)

Pogledajte zašto je preko 1000 firmi odlučilo da drastično poveća porduktivnost svoje frime, smanji prazan hod i učini radno iskustvo u svojoj firmi boljim.

Bez skrivenih troškova. Instant aktivacija.