Funkcija

Računi i otpremnice

Sve što Vam je ikada trebalo kada je u pitanju fakturisanje. Sa PDV-om, bez PDV-a, u dinarima ili evrima, sa otpremnicom ili bez, avansni i konačni, pa čak i knjižno odobrenje ako je potrebno.

Formular za novi račun – dodavanje izlaznog računa

Kako napraviti račun?

Stvari koje ćete voleti u Moje Fakture programu za fakturisanje:

  • 1. Automatsko kreiranje kupaca na osnovu upisanog PIB broja zahvaljujući integraciji sa Narodnom Bankom Srbije,
  • 2. Slobodan unos broja računa,
  • 3. Integracija sa bazom proizvoda i automatsko popunjavanje stavke na računu,
  • 4. Automatsko skidanje robe sa stanja ukoliko koristite modul Magacin,
  • 5. Poreske stope i poreska oslobođenja,
  • 6. Računi na srpskom i engleskom jeziku,
  • 7. Upravljanje računima sa profila kupca.

Automatsko kreiranje kupca na osnovu upisanog PIB broja

Formular za kreiranje računa preuzima podatke o kupcu od Narodne Banke Srbije. Kada kreirate prvi račun (ili predračun) za novog kupca dovoljno je da upišete njegov PIB broj, a Moje Fakture program za fakturisanje će preuzeti sve poslovne podatke o kupcu i kreirati ga u Vašoj bazi kupaca.

Pretraga ili automatsko kreiranje kupca unosom PIB-a prilikom pravljenja računa

Slobodan unos broja računa

Ponekad je potrebno da broj računa bude poseban. U tom slučaju ga možete upisati sami. U suprotnom, broj računa se dodeljuje automatski.

Podešavanja pri kreiranju novog računa uz dodavanje broja po slobodnom izboru

Integracija sa bazom proizvoda

Baza proizvoda je na dohvat ruke prilikom izdavanja računa. Pronađite proizvod koji prodajte kupcu po nazivu ili drugim tehničkim karakteristikama, a program će sam upisati naziv, opis, cenu, poresku stopu i jedinicu mere u račun - Vi samo upišite količinu i rabat.

Unos proizvoda iz baze na račun

Automatsko skidanje robe sa stanja

Ukoliko koristite Bazu proizvoda i modul Magacin, prilikom kreiranja računa roba se automatski skida sa stanja i lager lista automatski prikazuje ažurirane podatke.

Stanje robe na lageru u magacinu

Poreske stope i poreska oslobođenja

Moje Fakture program za fakturisanje podržava sve zakonom obuhvaćene poreske stope, uključujući i podršku za stavke odnosno delatnosti koji su oslobođenje plaćanja PDV-a. Dodavanje napomena o članovima zakona koji uređuju poresko oslobođenje je automatizovano - sve što je potrebno je da odaberete član zakona koji želite.

Odabir člana zakona za oslobođenje plaćanja poreza pri kreiranju računa

Računi na srpskom i engleskom jeziku

Svi računi koje napravite kroz Moje Fakture program za fakturisanje su instant dostupni i na srpskom i na engleskom jeziku. Račune možete preuzeti u PDF formatu i sa profila kupca i sa svih izveštaja.

Odabir srpskog ili engleskog jezika pri preuzimanju računa sa profila klijenta

Upravljanje računima sa profila kupca

Direktno sa profila odabranog kupca imate punu kontrolu nad svim računima. Funkcije za kontrolu računa uključuju evidentiranje parcijalnih ili celih uplata po računu, izmenu računa, brisanje računa i pregled stavki po računu. Pored ovih funkcija za svaki račun možete dodati otpremnicu ili napraviti knjižno odobrenje. Kartica kupca se automatski ažurira prilikom evidencije uplata po računu ili prilikom pravljenja knjižnog odobrenja za račun.

Racuni-na-srpskom-i-engleskom-jeziku

Bez skrivenih troškova. Instant aktivacija.

Isprobaj besplatno

Sledeća funkcija:

Avansni i konačni račun

Da firma radi kao švajcarski sat!

(ili nemački auto, ko šta više voli)

Pogledajte zašto je preko 1000 firmi odlučilo da drastično poveća porduktivnost svoje frime, smanji prazan hod i učini radno iskustvo u svojoj firmi boljim.

Bez skrivenih troškova. Instant aktivacija.