Funkcija

Avansni i konačni račun

Za potpunu podršku fleksibilnom poslovanju - avansni i konačni računi.

Upravljanje avansnim računima sa profila kupca I kreiranje konačnih računa

Avansni račun

Kreiranje avansnih računa

Za izradu avansnih računa koristi se isti formular kao i za izradu predračuna ili običnih računa, s tim da za ovaj tip dokumenta treba odabrati opciju Avansni račun. To znači da su i prilikom izdavanja avansnih računa dostupne funkcije kao što su automatsko kreiranje kupca na osnovu upisanog PIB-a i podrška za sve poreske stope. Avansne račune možete kreirati u dinarima, evrima ili u drugoj stranoj valuti.

Forma za izdavanje avansnih računa

Kreiranje konačnog računa

Polazna tačka za izradu konačnog računa je jedan ili više postojećih avansnih računa. Nakon odabira avansnih računa koji ulaze u konačni račun upotrebom funkcija za pretragu baze proizvoda dobijate konačni račun koji automatski skida robu sa stanja iz odabranog magacina. Ispod tabele sa stavkama konačnog računa prikazuje se obračun primljenih avansa i automatski obračun preostalog iznosa za uplatu.

Konačni račun- tabela za obračun preostalog iznosa za uplatu

Upravljenje avansnim i konačnim računima sa profila kupca

Avansnim i konačnim računima upravljate direktno sa profila kupca. Avansni računi nalaze se u posebnom tabu, dok se konačni računi nalaze u tabu Računi i nose oznaku Konačni kako bi ste ih lakše prepoznali. Nakon što napravite konačni račun, avasni računi koji se na njemu nalaze će nestati iz liste avansnih računa, ali i dalje ostaju dostupni kroz dodatne informacije o konačnom računu.

Kao i sve druge tipove dokumenata, avansne i konačne račune možete menjati, brisati po potrebi i preuzeti u PDF formatu. PDF fajl sa konačnim računom razlikuje se od standardnog računa. Na konačnom računu prikazuju se informacije o avanasnim uplatama i konačni zbir za uplatu koji predstavlja razliku izmedju avansnih uplata i preostalog dugovanja.

Kreiranje konačnog računa izborom avansnih sa profila kupca

Avansni i konačni računi na izveštajima

Oba tipa računa se adekvatno prikazuju na svim relevantnim izveštajima. Obračun PDV-a po avansnim i konačnim računima je raspoređen po PDV obračunskim periodima na osnovu datuma prometa za preostali iznos na konačnom računu i na osnovu datuma prijema avansa za avansne račune.

Avansni računi u mesečnom pregledu izdatih računa za obračun PDV-a

Bez skrivenih troškova. Instant aktivacija.

Isprobaj besplatno

Sledeća funkcija:

Baza proizvoda

Da firma radi kao švajcarski sat!

(ili nemački auto, ko šta više voli)

Pogledajte zašto je preko 1000 firmi odlučilo da drastično poveća porduktivnost svoje frime, smanji prazan hod i učini radno iskustvo u svojoj firmi boljim.

Bez skrivenih troškova. Instant aktivacija.