Funkcija

Evidencija imovine firme

Na jednostavan i brz način evidentirajte i pratite imovinu vaše firme, a prema potrebi izvezite podatke u CSV dokument.

Pretraga inventara, dodavanje stavki inventara, preuzimanje, izmene, brisanje I kopiranje stavki

U svakom trenutku pred Vama je jasan pregled:

 • kojom opremom i imovinom raspolažete,
 • koja je njena vrednost,
 • gde i kod koga se nalazi,
 • da li je proizvod u garantnom roku,
 • informacije o dobavljaču.

Inventar

Koje sve podatke možete pratiti i pretraživati?

Za svaku stavku inventara možete da vidite sledeće informacije:

 • QR kod - Nalepnica,
 • Naziv,
 • Model / Serijski broj,
 • Koji zaposleni koristi opremu,
 • Period amortizacije i datum kupovine,
 • Da li je proizvod u garanciji,
 • Nabavna cena,
 • Trenutna cena,
 • Dodatne opcije.

Dodatne informacije o svakoj stavci:

 • Od koga je kupljeno,
 • Kontakt telefon dobavljača,
 • Vrednost nakon amortizacije (%),
 • Fizička lokacija - kancelarija, predstavništvo, i sl.

Inventar pretražite unosom neke od informacija vezane za stavku, kao što su naziv, model, serijski broj, i sl.

QR kod kreiran za svaku stavku inventara samim unosom stavke

QR kod - Nalepnica

Prilikom dodavanja svake stavke u inventar, generisaće se jedinstveni QR kod. Sačuvajte ga i/ili odštampajte na papiru za nalepnice te na kraju fizički evidentirajte svaku stavku.

Svi smart telefoni danas automatski prepoznaju QR kod. Nakon što smart telefonom očitate QR kod sa vaše opreme, momentalno ćete znati osnovne informacije o njoj uključujući model, serijski broj i datum kupovine.

Pretraga, pregled, preuzimanje i dodavanje stavki u inventar

Bez skrivenih troškova. Instant aktivacija.

Isprobaj besplatno

Sledeća funkcija:

Instrukcije za plaćanje

Da firma radi kao švajcarski sat!

(ili nemački auto, ko šta više voli)

Pogledajte zašto je preko 1000 firmi odlučilo da drastično poveća porduktivnost svoje frime, smanji prazan hod i učini radno iskustvo u svojoj firmi boljim.

Bez skrivenih troškova. Instant aktivacija.