Funkcija

Pristup za komercijaliste

Za ljude koji se bave prodajom - na terenu ili iz kancelarije. Sav alat koji im je potreban za intenzivnu prodaju.

Panel za komercijaliste sa grafikonom koji pruža uvid u ostvareni dnevni, mesečni i godišnji promet

Pristup za komercijalistu

Najvažnije funkcije servisa za komercijaliste:

  • Kreiranje računa i predračuna,
  • Pristup programu za fakturisanje sa terena,
  • Praćenje sopstvenih rezultata prodaje.

Kreiranje računa, predračuna - fakturisanje sa terena

Pristup programu za fakturisanje sa bilo kod uređaja (mobilnog telefona, tableta ili laptopa) pruža mogućnost , komercijalistima, da prilikom ugovaranja prodaje ili same prodaje kreiraju račun, predračun ili avansni račun za klijenta na licu mesta.

Formular za kreiranje novog računa, predračuna ili avansnog računa, pretraga I unos klijenata na osnovu PIB-a

Praćenje sopstvenih rezultata prodaje

Većina komercijalista pored osnovne plate, zaradu ostvaruje i na osnovu svog učinka. Tako da je veoma važno da komercijalisti imaju uvid u ostvareni prihod i statistike vezane za svoje rezultate. Komercijalisti u svakom momentu mogu proveriti da li su ostvarili planiranu normu kompanije za koju rade i kolika primanja mogu da očekuju na kraju meseca.

U sistemu se beleži informacija o tome ko je od članova tima fakturisao klijentu i na osnovu toga poslodavac, kao i sam zaposleni, može vrlo lako pratiti statistike i učinak.

Izveštaji- mesečni prikaz ostvarenih rezultata u toku meseca

Bez skrivenih troškova. Instant aktivacija.

Isprobaj besplatno

Sledeća funkcija:

Pristup za administrativu

Da firma radi kao švajcarski sat!

(ili nemački auto, ko šta više voli)

Pogledajte zašto je preko 1000 firmi odlučilo da drastično poveća porduktivnost svoje frime, smanji prazan hod i učini radno iskustvo u svojoj firmi boljim.

Bez skrivenih troškova. Instant aktivacija.