Funkcija

Ulazni računi

Funkcija Ulazni računi omogućava ulaz robe u magacin i evidenciju ulaznih računa za ostale troškove kompanije, kao što su ulazni računi za kupljenu opremu, usluge, režijske i druge troškove.

Pregled svih ulazih računa za odabrani mesec

Dodavanje ulaznih računa

Ulazni računi se dodaju u bazu kroz formular za kreiranje ulaznog računa. Ukoliko se radi o domaćem pravnom licu, dobavljač se na osnovu PIB broja automatski dodaje u bazu dobavljača prilikom kreiranja ulaznog računa.

Prilikom dodavanja ulaznog računa neophodno je da u formular upišete sve informacije sa ulaznog računa koji vam je dobavljač dostavio fizički. Za ispravan unos robe u magacin, za svaku stavku iskoristite alat za pretragu proizvoda i na taj način ubacite stavku u ulazni račun.

Pregled ulaznih računa

U pregledu ulaznih računa se prikazuju svi ulazni računi od svih dobavljača za tekući mesec. Filterima je moguće odabrati drugačiju godinu ili mesec za koji želite pogledati spisak.

Ulaz robe moguć je na nekoliko načina:

  • Ulazni račun,
  • Ulazni konačni račun,
  • Knjižno odobrenje (prilikom vraćanja robe u magacin).

Ulazni avansni računi ne utiču na stanje robe u magacinu, ali utiču na obračun PDV-a i zbog toga se nalaze na listi ulaznih računa.

Pregled ulaznih računa uz mogućnost filtriranja godine, meseca i preuzimanje računa

Konačni ulazni računi

Ukoliko za dobavljača imate ulazne avansne račune, konačni ulazni račun pravite na isti način kao i izlazni konačni račun:

  • 1. Otvorite tab Ulazni avansni računi,
  • 2. Odaberite jedan ili više avansnih računa,
  • 3. Kliknite dugme Napravi konačni ulazni račun,
  • 4. Popunite formu za dodavanje ulaznog računa.
Kreiranje konačnog ulaznog računa izborom ulaznih avansnih sa profila dobavljača

Evidencija isplata po ulaznim računima

Plaćanja dobavljačima na osnovu ulaznih računa mogu se evidentirati preko modula Izvodi. Isplate povežite sa ulaznim računima iz vaše baze upotrebom internog poziva na broj.

Nakon uspešno izvršenog povezivanja, primetićete da je sada linkovan i definisan dobavljač i dokument isplate, kao i da su se pojavile opcije za dalje procesiranje isplate.

Obrada ulaznih računa sa izvoda, pretraga po internom broju ili kreiranje ulaznih računa

Razvrstavanje troškova po budžetskim kategorijama i dodavanje opreme u inventar

Kada se ulazni račun ne odnosi na ulaz robe u magacin, stavke ulaznog računa možete dodatno obraditi sa profila dobavljača. Odaberite ulazni račun i direktno sa profila dobavljača za svaku stavku ulaznog računa odaberite budžetsku kategoriju kojoj pripada, ako ima potrebe, kreirajte novi zapis u Inventaru imovine firme.

Odabir magacina i kategorije budžeta za izabrani ulazni račun sa profila dobavljača

Bez skrivenih troškova. Instant aktivacija.

Isprobaj besplatno

Sledeća funkcija:

Magacin i lager

Da firma radi kao švajcarski sat!

(ili nemački auto, ko šta više voli)

Pogledajte zašto je preko 1000 firmi odlučilo da drastično poveća porduktivnost svoje frime, smanji prazan hod i učini radno iskustvo u svojoj firmi boljim.

Bez skrivenih troškova. Instant aktivacija.