Funkcija

Kartica dobavljača

Detaljan uvid u sve transakcije obavljene sa odabranim dobavljačem.

Pregled kartice dobavljača, izbor obračunskog perioda I dugme za preuzimanje u PDF formatu

Upravljanje karticom dobavljača

Sadržaj kartice dobavljača

Kartica dobavljača sadrži sledeće informacije:

  • Datume kada je nastalo dugovanje ili potraživanje,
  • Iznosi dugovanja,
  • Iznosi potraživanja,
  • Ukupna dugovanja, potraživanja i saldo,
  • Reference ka računima po osnovu kojih je nastalo potraživanje dobavljača,
  • Datume isplata dobavljačima.

Pregled kartice dobavljača

U kartici dobavljača možete videti sve finansijske promene nastale prema dobavljaču. Kartica dobavljača prikazuje sve isplate, bilo da se radi o datim avansima ili o isplatama na osnovu ulaznih računa, kao i sva ulazna dokumenta koja je dostavio dobavljač.

Kartica dobavljača se automatski ažurira svaki put kada u sistem uneste ulazni račun ili ulazni avansni račun. Kartica dobavljača će se takođe automatski ažurirati svaki put kada prilikom obrade izvoda evidentirate isplatu ovom dobavljaču.

Pregled kartice dobavljača, izbor obračunskog perioda I dugme za preuzimanje u PDF formatu

Izvoz kartice dobavljača

Karticu dobavljača možete preuzeti u PDF formatu, dostupna za svaku godinu poslovanja. Svaka finansijska promena na kartici je adekvatno referencirana ka ulaznom računu, drugom dokumentu koji je izazvao promenu ili ka izvodu na kojem se nalazi isplata.

Kartica dobavljača sa izvozom u PDF formatu za odabrani period

Bez skrivenih troškova. Instant aktivacija.

Isprobaj besplatno

Sledeća funkcija:

Pristup za knjigovođu

Da firma radi kao švajcarski sat!

(ili nemački auto, ko šta više voli)

Pogledajte zašto je preko 1000 firmi odlučilo da drastično poveća porduktivnost svoje frime, smanji prazan hod i učini radno iskustvo u svojoj firmi boljim.

Bez skrivenih troškova. Instant aktivacija.