Funkcija

Magacin i lager

Bez obzira na to da li imate jedan ili više magacina imaćete uvek precizno stanje robe na lageru.

Lista tj. pregled svih magacina, kontakt osoba, email, telefon i akcije(pregled stanja i izmena)

Lager - pregled transakcija

Dodavanje i izmena magacina

Ne postoji ograničenje broja magacina koje možete imati u sistemu. Magacine definišete osnovnim informacijama kao što su naziv, adresa, grad i kontakt podaci. Magacine možete dodavati i menjati sa liste svih magacina, a lager liste se generišu automatski na osnovu Baze proizvoda, ulaznih/izlaznih računa i drugih dokumenata.

Upravljanje magacinima

Modul Magacin pruža mogućnost preciznog praćena robe na stanju. Količina robe u magacinu se menja svaki put kada napravite izlazni ili ulazni račun tj. podržan je ulaz i izlaz robe.

Osnovni pregled svih magacina u aplikaciji pruža akcije za pretragu magacina, izmenu pojedinačnog magacina i pregled stanja po pojedinačnom magacinu. Od informacija o samom magacinu u tabeli su prikazane sledeće informacije:

 • Naziv magacina,
 • Kontakt osoba,
 • Telefon magacina,
 • Email magacina.
Procedura kreiranja novog magacina

Lager - pregled stanja

Lager liste prikazuju količinu robe na stanju u odabranom magacinu. Lager listu možete dodatno filtrirati tako da prikaže samo stanje za odabrani proizvod iz Baze proizvoda. Ovako filtrirana lista može prikazati količinu odabranog proizvoda u odabranom magacinu ili u svim magacinima pojedinačno.

Lager liste se generišu automatski na osnovu ulaza robe i prodaje. Kada napravite račun i odaberete proizvod iz Baze proizvoda, količinsko stanje lager liste biće automatski umanjeno za tu količinu proizvoda, a svaki put kada napravite ulaz robe, količina će se automatski povećati. Roba na predračunima se tretira kao rezervisana. Trenutno stanje lager liste možete eksportovati u CSV formatu.

Pregled stanja proizvoda na lageru magacina

Lager - Pregled transakcija

Odabirom jednog magacina za koji gledate lager listu, možete pogledati i sve transakcije za svaki od proizvoda koji se nalazi u odabranom magacinu.

Lista transakcija za odabrani proizvod uključuje tehničke podatke o promeni stanja i osnovne informacije o dokumentu koji je izazvao promenu, bilo da se radi o predračunu (rezervacija robe), ulaznom ili izlaznom računu. Tehnički podaci o promeni stanja u magacinu su:

 • Ulaz (količina),
 • Izlaz (količina),
 • Stanje (količina),
 • Nabavna cena,
 • Prosečna nabavna cena,
 • Prodajna cena,
 • Nabavna vrednost,
 • Prosečna nabavna vrednost proizvoda,
 • Prodajna vrednost.
Pregled transakcija za odabrani proizvod sa lagera

Bez skrivenih troškova. Instant aktivacija.

Isprobaj besplatno

Sledeća funkcija:

Upravljanje kupcima

Da firma radi kao švajcarski sat!

(ili nemački auto, ko šta više voli)

Pogledajte zašto je preko 1000 firmi odlučilo da drastično poveća porduktivnost svoje frime, smanji prazan hod i učini radno iskustvo u svojoj firmi boljim.

Bez skrivenih troškova. Instant aktivacija.