Funkcija

Kartica kupca

Detaljan, hronološki uvid u sve transakcije obavljene sa kupcem. Instant uvid u stanje dugovanja i potraživanja.

Kartica kupca u odabranoj godini, izdate fakture i uplate, total duguje i potražuje, saldo

Upravljanje karticom kupca

Pregled kartice kupca

Kartica kupca je sastavni deo profila kupca. Kartica kupca je prikazana u standardnoj formi, sa dugovanjima u jednoj i potraživanjima u drugoj koloni.

Kartica kupca se ažurira automatski nakon svake izmene u sistemu: nakon izdatih računa, primljenih avansa, evidentiranih uplata ili izdatih knjižnih odobrenja. Svaki dokument koji je izazvao promenu u kartici kupca je naznačen i možete ga preuzeti u PDF formatu direktno sa kartice kupca.

Pregled kartice kupca, izbor obračunskog perioda, dugme za preuzimanje u PDF formatu

Izvoz kartice kupca

Kartica kupca se vodi tj. generiše posebno za svaku godinu poslovanja. Karticu kupca možete preuzeti u PDF formatu za izabrani obračunski period - godinu. Pregledajte zbir po kolonama duguje i potražuje, kao i konačni saldo je prikazan i na pregledu kartice i na PDF dokumentu koji preuzimate.

Kartica kupca – preuzimanje u PDF formatu

Bez skrivenih troškova. Instant aktivacija.

Isprobaj besplatno

Sledeća funkcija:

Kartica dobavljača

Da firma radi kao švajcarski sat!

(ili nemački auto, ko šta više voli)

Pogledajte zašto je preko 1000 firmi odlučilo da drastično poveća porduktivnost svoje frime, smanji prazan hod i učini radno iskustvo u svojoj firmi boljim.

Bez skrivenih troškova. Instant aktivacija.