Funkcija

Pristup za menadžere

Pristup za menadžera kao člana tima omogućava osobi kojoj dozvolite ovaj pristup da obavlja sve funkcije kao i vlasnik biznisa. S obzirom na to da su menadžeri u kompanijama osobe koje se bave vođenjem poslovanja, neophodno je da imaju pristup svim funkcijama koje servis Moje Fakture pruža.

Panel za menadžere sa grafikonom koji prikazuje promet u toku dana, meseca i godine

Najvažnije funkcije za menadžere:

 • Budžetiranje,
 • Izveštaji,
 • Grafikoni,
 • Moj tim.

Budžetiranje

Zaposleni koji servisu Moje Fakture pristupa sa ulogom Menadžer, ima pun pristup modulu za Budžetiranje. To znači da menadžer može definisati budžetske kategorije i podesiti limite za potrošnju po istim. Menadžer takođe može izraditi punu projekciju budžeta uključujući i projekcije prihoda i projekcije profita.

Tabela sa isplaniranim budžetom po budžetskim kategorijama i očekivani profit

Izveštaji

Izveštaji su jedna od najvažnijih funkcija za menadžere. Kako bi u svakom trenutku znao kako se odvija poslovanje i naplata potraživanja, menadžer ima pristup svim izveštajima u okviru platforme.

To uključuje: pregled predračuna za svaki mesec, dnevnih, mesečnih i godišnjih izveštaja o naplati, izveštaj o strukturi potraživanja, izveštaj o strukturi obaveza, mesečni izveštaj o potrošnji po kategorijama i mesečni pregled ulaznih računa. Svi ovi izveštaji imaju veliki značaj za donošenje odluka, kreiranje strategija i planiranje.

Lista izveštaja iz glavnog menija

Grafikoni

Menadžerima, kao i vlasnicima biznisa dostupni su svi grafikoni koji prikazuju ključne indikatore perfomansi biznisa.

 • Promet u prethodna 24h
 • Promet u trenutnom mesecu i godini
 • Ostvareni promet za prethodnih 12 meseci
 • Naplata za prethodnih 12 meseci
 • Ostvareni promet u prethodnih 30 dana
 • Naplata po danima u prethodnih 30 dana
 • Broj klijenata za prethodnih 12 meseci
 • Broj novih klijenata za prethodnih 12 meseci
 • Iznos ponuda koje čekaju uplatu
 • Definisani iznos budžeta i potrošnju
Panel za menadžere sa grafikonom prometa i naplate

Moj Tim

Menadžeri imaju pristup svim funkcijama servisa kao i vlasnici biznisa, pa samim tim i mogućnost da dodele pristup ostalim članovima tima, menjaju podatke i uloge zaposlenih, vrše arhiviranje zaposlenih kojima prestaje radni odnos ili dodaju novozaposlene.

Pregled članova tima sa omogućenim pristupom, izmene i arhiviranje, dugme za dodavanje I podešavanje naloga za knjigovođu

Bez skrivenih troškova. Instant aktivacija.

Isprobaj besplatno

Sledeća funkcija:

Predračuni i ponude

Da firma radi kao švajcarski sat!

(ili nemački auto, ko šta više voli)

Pogledajte zašto je preko 1000 firmi odlučilo da drastično poveća porduktivnost svoje frime, smanji prazan hod i učini radno iskustvo u svojoj firmi boljim.

Bez skrivenih troškova. Instant aktivacija.