Baza znanja

Arhiviranje i brisanje klijenata

Kako bi imali uvek ažuriranu i tačnu bazu klijenata - u okviru Baze klijenata dostupne su akcije koje podržavaju arhiviranje i brisanje klijenata.

Brisanje klijenata

Brisanje klijenata moguće je samo ukoliko za odabranog klijenta nema kreiranih dokumenata (računa, predračuna, avansnih računa itd). Ukoliko za odabranog klijenta postoje računi ili bilo koji drugi dokument - klijenta je moguće arhivirati. Akcija za brisanje ili arhiviranje klijenta se nalazi na stranici Profil kupca, odmah ispod naziva kupca. Ukoliko klijent ispunjava uslove za brisanje, koristite dugme Obriši klijenta. Ako klijent ima kreirane dokumente naziv dugmenta će glasiti Arhiviraj klijenta.Klikom na link Obriši klijenta pojavljuje se prozor za finalnu potvrdu brisanja. Kako bi se brisanje klijenta završilo, potrebno je kliknuti na dugme "Da, obriši klijenta". Nakon što je klijent obrisan, prikazaće se Dashboard stranica baze kupaca.
Arhiviranje klijenta

Klikom na link Arhiviraj klijenta prikazaće se prozor za potvrdu akcije. Potvrđivanjem akcije klikom na dugme "Da, arhiviraj klijenta" odabrani kupac biće arhiviran.

Nakon arhiviranja klijenta, prikazuje se stranica Profil klijenta. S obzirom da je klijent već arhiviran, na mestu linka za arhiviranje prikazaće se link za Re-aktiviranje klijenta.Lista Arhiviranih klijenata

Svi arhivirani klijenti dostupni su sa liste klijenata odabirom opcije "Arhivirani klijenti" u padajućem meniju Tip klijenta. Nakon odabira tipa klijenata prikazaće se lista svih arhiviranih klijenata koje imate. Njihovim podacima pristupa regularno sa stranice Profil klijenta.