Baza znanja

Brisanje računa


Često se dešava da korisnici našeg servisa imaju potrebu da fizički obrišu račun iz sistema, bilo standardni, avansni ili konačni.

Do sada, jedini račun koji se mogao obrisati je bio poslednji račun kako bi se zadržao integritet odnosno redosled promena i brojeva računa, sada sa novim unapređenjima na platformi moći ćete da obrišite bilo koji račun.

To znači da će se dugme za brisanje računa i drugih dokumenata od sada pojavljivati pored svakog dokumenta.

Kako bi ste obrisali račun, na kartici klijenta ili u pregledu izlaznih računa pronađite željeni račun. Na kraju reda, u koloni "Akcije" pritisnite dugme "Obriši račun".Pojaviće Vam se prozor sa upozorenjem "Da li ste sigurni da želite da obrišete ovaj račun?". Ukoliko ste sigurni, potvrdite ovu akciju i račun će biti obrisan.Ukoliko imate uključena PDV upozorenja i želite da obrišete račun iz poreskog perioda za koji je prošao rok za prijavu PDV-a, pojaviće vam se dodatno upozorenje. Ukoliko ste sigruni da želite da obrišete račun, kliknite na dugme "Da, obriši račun".Za kraj, bitno je napomenuti da ukoliko obrišete Konačni račun, svi avansni računi koji su u njemu sadržani, biće vraćeni u tab "Avansni računi".