Baza znanja

Budžet - početna strana

Kategorija "Budžet" je podeljana na 4 segmenta, od kojih dva popunjava korisnik a dva se automatski generišu. Kada pristupite budžetu, videćete aktuelni šestomesečni period, npr. Januar - Jun 2018 ili Jul - Decembar 2018. godine. Ukoliko želite da promenite prikazani period budžeta kliknite na strelice levo ili desno kao što je prikazano na slici.Prvi segment koji možete popuniti je "Očekivani prihod". Ovde možete popuniti očekivani prihod za svaki mesec pojedinačno.Drugi segment koji takođe popunjavate su "Budžetske kategorije" i one predstavljaju vaše troškove na mesečnom nivou. Kada prvi put pristupite budžetu, imaćete 5 predefinisanih budžetskih kategorija:

  • Kirija i režije
  • Kancelarijski i potrošni materijal
  • Higijena i održavanje
  • Plate
  • Pravno - Računovodstvene uslugeOve kategorije naravno možete obrisati ili promeniti u tabu "Kategorije". Takođe možete dodati novu kategoriju klikom na dugme "+ Nova kategorija".

Dok budete popunjavali pojedinačne "Budžetske kategorije" primetićete da pored svake pojedinačne vrednosti postoje dve okrugle strelice. Pomoću njih možete automatski da popunite sve prethodne ili naredne vrednosti po mesecima za određenu budžetsku kategoriju. Ovo može biti korisno ukoliko se neki troškovi ponavljaju po mesecima. Bitno je napomenuti da se automatsko popunjavanje vrednosti odnosi na celu godinu.

Primer: Imate trošak kirije koji je fiksni i iznosi 50.000 dinara mesečno. Ukoliko popunite polje Kirije za Januar 2018. sa 50.000 dinara i kliknete na desnu strelicu, popuniće se svi meseci za kategoriju Kirije za 2018 godinu sa 50.000 dinara.Sledeći segment "Ukupan budžet" predstavlja zbir svih budžetskih kategorija po mesecima. Ovaj zbir se automatski sabira.Poslednji segment je "Očekivani profit" koji predstavlja razliku između "Očekivanog profita" i "Ukupnog budžeta" i može imati pozitivne ili negativne vrednosti u zavisnosti da li ste probili mesečni budžet ili ne.