Baza znanja

Uvod u Budžetiranje

Budžetiranje je modul namenjen pre svega vlasnicima ili menadžerima firmi koji imaju potrebu da detaljno isplaniraju i prate potrošnju sredstava. Čest je slučaj da se budžet detaljno isplanira, ali se ne vodi pravilna evidencija rashoda i samim tim niste sigruni da li je budžet probijen ili ne. Ovaj modul Vam omogućava da otklonite ovaj i slične probleme.

Kako bi ste pristupili modulu Budžetiranje iz aplikacije Moje Fakture, kliknite na istoimeni link u glavnom navigacionom meniju.Budžetiranje je podeljeno u tri kategorije:

  • Budžet
  • Kategorije
  • Projekcije

Budžet predstavlja osnovno mesto za unos i kontrolu finansijskih podataka. Centralno mesto zauzima tabela sa rashodima gde detaljno možete da upišete svaki mesečni trošak po kategorijama. Takođe možete da upišete i očekivani prihod i samim tim će aplikacija da izračuna očekivani profit za određene periode.

Budžetske kategorije možete da definišete i menjate po Vašoj potrebi. Svaka kategorija zadrži naziv i opis. Nakon dodavanja kategorija, one će se pojaviti u sekciji "Budžetske kategorije" na budžetu.

Projekcije su vizuelna prezentacija Vaših podataka. U projekcijama možete videti dva grafikona - Projekcije budžeta za period od 30 meseci i Projekcije potrošnje.

Kako bi ste pravilno podesili aplikaciju, potrebno je da u gornjem desnom uglu izaberete da li želite da Vam se budžet prikazuje u dinarima (RSD) ili u evrima (EUR).