Baza znanja

Budžetske kategorije

Sekcija "Budžetske kategorije" Vam omogućava da upravljate kategorijama tj. potrošnjom. Kada uđete u ovu sekciju, prikazaće Vam se predefinisane kategorije sa nazivom i detaljnijim opisom. Ukoliko želite da dodate novu kategoriju, prvo kliknite na dugme "Dodaj kategoriju"Zatim unesite ime kategorije (do 33 karaktera) i opis (do 133 karaktera) i pritisnite dugme "Sačuvaj". Ukoliko se predomislite i ne želite da kreirate novu kategoriju, pritisnite dugme "Zatvori".Ukoliko želite da izmenite postojeću kategoriju pređite mišem preko željene kategorije i pritisnite plavo dugme sa olovkom.Izvršite željene promene i pritisnite dugme "Sačuvaj".

Ukoliko želite da obrišete postojeću kategoriju, pređite mišem preko željene kategorije i pritisnite crveno dugme.Otovoriće se upozorenje da li zaista želite da obrišete kategoriju, i ukoliko ste sigurni, pritsnite dugme "Obriši".