Baza znanja

Dodavanje ulaznog računa

Direktan unos robe obavlja se klikom na link Ulazni računi, koji se nalazi u glavnom navigacionom meniju. Klikom na link Ulazni računi otvara se podmeni sa Dodaj ulazni račun i Pregled ulaznih računa. Klikom na Dodaj ulazni račun otvara se formular za kreiranje ulaznog računa. Formular za kreiranje ulaznog računa je veoma sličan formularu za kreiranje izlaznog računa.

Neophodno je da unesete PIB dobavljača ili da ga pronađete na osnovu drugih parametara upotrebom polja za pretragu koje se nalazi na vrhu formulara. Dalje, za razliku od formulara za izdavanje računa - formular za ulaz robe odnosno pravljenje ulaznog računa sadrži i polje broj računa. Tačnije, potrebno je da sami upišete broj ulaznog računa. Sva ostala polja (datum izdavanja, datum prometa, mesto izdavanja, mesto prometa, rok za plaćanje) su otvorena i u njih upišite vrednosti koje se nalaze na papirnom dokumentu koji Vam je poslao dobavljač.

Prilikom unosa ulaznih računa, ukoliko unosite račun koji je iz PDV obračunskog perioda za koji je prošao rok za podnošenje PDV prijave - program će Vam prikazati upozorenje i zamoliti Vas da potvrdite unos ulaznog računa iz prošlosti.

Stavke ulaznog računa se dodaju isto kao i stavke izlaznog računa. Kako bi se izvršio ispravan unos robe u magacin, neophodno je da za svaku stavku koja označava robu koja ulazi u magacin iskoristite alat za pretragu proizvoda i da na taj način ubacite stavku u ulazni račun. Ukoliko to ne uradite, stavke neće biti ubačene u magacin. Pogledajte tutorijal Dodavanje proizvoda na račun.

Nakon što ste sačuvali promene, aplikacija će Vas redirektovati na profil dobavljača.