Baza znanja

Dodavanje i izmena magacina

Dodavanje magacina vršite klikom na link Dodaj magacin u glavnom navigacionom meniju ili klikom na dugme “Dodaj magacin” sa stranice Upravljanje magacinima. Klikom na link ili dugme otvara se dijalog u koji je potrebno uneti osnovne informacije o magacinu.


Screenshot 1: Linkovi za dodavanje novog magacina

Magacin se definiše sledećim poljima:

  • Naziv magacina
  • Adresa magacina
  • Grad
  • Kontakt osoba
  • Kontakt telefon
  • Kontakt email

Screenshot 2: Forma za dodavanje novog magacina

Svi podaci osim “Kontakt email” su obavezni. Podaci kao što su fizička adresa magacina su naročito bitni jer će se koristiti pri sastavljanju otpremnica.

Nakon što popunite formular, kliknite na dugme Sačuvaj. Kreirani (novi) magacin će se pojaviti na listi.

Izmena magacina vrši se klikom na link “Izmeni magacin” u koloni Akcije. Ova akcija otvara isti dijalog kao za kreiranje magacina i sve podatke je moguće promeniti.