Baza znanja

Dodavanje proizvoda u bazu

Dodavanje novog proizvoda u bazu se vrši tako što u glavnom navigacionom meniju kliknete na link Dodaj proizvod, takođe novi proizvod možete dodati klikom na dugme "Dodaj proizvod" direktno sa liste Baze proizvoda.


Screenshot 1: Linkovi za dodavanje novog proizvoda

U formularu za kreiranje proizvoda pojaviće se nekoliko polja:

  • Šifra proizvoda - proizvoljna vrednost pod kojom vodite proizvod u svojoj evidenciji, tekstualno polje
  • Naziv - naziv proizvoda, tekstualna vrednost, obavezno polje
  • Opis - veliko tekstualno polje
  • Prodajna cena - Cena koja se nudi prilikom pravljenja izlaznih dokumenata
  • PDV stopa - padajući meni sa opcijama PDV stope koja se naplaćuje za ovaj proizvod. Opcije su 0%, 8%, 10% i 20%
  • Dobavljač - dobavljač od kojeg se nabavlja ovaj proizvod, padajući meni sa opcijom pretrage
  • Šifra dobavljača - vrednost pod kojom dobavljač vodi ovaj proizvod u svojoj evidenciji, tekstualno polje
  • Fabričke oznake - fabričke oznake ovog proizvoda, navodi se proizvoljan broj oznaka, razdvojene zarezom
  • Tehničke karakteristike - specifikacija ovog proizvoda, navodi se proizvoljan broj karakteristika, razdvojene zarezom

Screenshot 2: Forma za dodavanje novog proizvoda

Obavezna polja su naziv proizvoda/usluge i prodajna cena. U slučaju da navedete Dobavljača tada je i Dobavljačeva šifra obavezno polje!

Ukoliko ispravno popunite formular, proizvod će biti kreiran i prikazaće se u listi Baze proizvoda. Osnovne informacije o proizvodu su prikazane u samoj listi: Naziv, šifra proizvoda, fabričke oznake i prodajna cena.