Baza znanja

Dodavanje slike proizvodu

Klikom na proizvod u listi baze proizvoda prikazaće se dodatni podaci podeljeni u nekoliko pod-tabova:

  • Opis - prikazuje dobavljača, šifru dobavljača, opis proizvoda i fotografije proizvoda
  • Tehničke karakteristike - prikazuje tehničke karakteristike proizvoda

U pod tabu Opis imate mogućnost da dodate fotografije proizvoda. Dovoljno je da fotografije prevučete mišem sa Vašeg računara u pod tab opis ili tako što klknete na + i u svom računaru pronađete sliku koju želite da postavite za taj proizvod. Maksimalan broj fotografija koji se može dodati za proizvod je 4. Slike koje se dodaju uz proizvod se kompresuju radi optimizacije prostora na platformi. Kompresovane slike zadržavaju originalni odnos visine i širine, ali se širina smanjuje na maksimum od 1024px za horizontalne slike i na 768 za vertikalne slike.

Screenshot 1: Pod-tab Opis proizvoda

Screenshot 2: Pod-tab Tehničke karakteristike