Baza znanja

Evidencija uplata

Osnovni slučaj koji imamo je prijem uplata na bankovni račun. Scenario koji imamo je sledeći:

 • Kreirali ste klijenta u bazi
 • Napravili ste mu predračun ili ste odmah kreirali račun
 • Poslali ste mu predračun na email ili putem faksa
 • Klijent je izvršio uplatu
 • Dobili ste izvod od banke

Postavlja se pitanje “Šta sada?”.

Uplate se mogu evidentirati isključivo po računu. To znači da ako je klijent uplatio po predračunu, mora se prvo kreirati račun.

U tabu “Računi” locirajte račun po kojem je izvršena uplata. Zatim, klikom na račun potrebno je doći do sekcije “Uplate” u kojoj nalazimo dugme “Evidentiraj uplatu na bankovni račun”.Klikom na ovo dugme otvara se dijalog za evidenciju uplate. U ovom dijalogu se nalaze tri polja:

 • Informacije o uplati
 • Uplata i
 • Datum uplateU polje “Informacije o uplati” možete upisati proizvoljni komentar što je obično informacija o bankovnom računu na koji je novac uplaćen i broju izvoda na kojem se uplata nalazi.

Polje "Uplata" predstavlja iznos uplate. U ovom polju se automatski ispisuje kompletan iznos računa, ali je bitno napomenuti da možete upisati i manji iznos i u tom slučaju se evidentira parcijalna uplata. U slučaju da ste evidentirali parcijalnu uplatu, sistem će vas obavestiti da račun nije plaćen u celosti, kao i koliko je uplaćeno od ukupne sume. Sve dok ne evidentirate ukupan iznos, imaćete opciju “Zabeleži uplatu na bankovni račun”. Tek kada se evidentira ukupan iznos, sistem će vas obavestiti da je račun plaćen u celosti. Ukoliko evidentirate uplatu koja je veća od ukupnog iznosa, dobićete obaveštenje da je račun preplaćen.

Nakon upisa informacija o uplati i odabira datuma izdavanja proces evidentiranja uplate završavate klikom na dugme “Potvrdi”.

Tab “Računi” je većeg prioriteta u odnosu na tab “Predračuni” i ukoliko za zadatog klijenta postoje izdati računi svaki put kada otvorite njegov profil on će biti prikazan.

U sekciji “Uplate” postoji nešto više informacija:

 • Vreme evidentiranja uplate
 • Payment Gateway tj da li je uplata primljena na bankovni račun ili putem PayPal-a
 • Informacije o uplati tj komentar koji ste upisali prilikom evidencije uplate
 • Komanda tj dugme za storiniranje računa

Ukoliko ste odmah izdali račun, bez prethodnog izdavanja predračuna, u tabu “Računi” možete odmah locirati račun.