Baza znanja

Importovanje izvoda


Što se tiče samog procesa importovanja izvoda u Moje Fakture, proces je vrlo jednostavan:

  • Kliknite na link Izvodi iz glavnog navigacionog menija (slika 1.)


  • Kliknite na dugme Uvezi izvod (slika 2.)


  • Odaberite fajl izvoda sa vašeg računara klikom na dugme odaberi izvod (slika 3.)
  • Kliknite na dugme uvezi

Bitno je napomenuti nekoliko stavki:

  • Možete importovati samo vaše izvode tj informacije o firmi sa izvoda moraju se poklapati sa informacijama o vašoj firmi u Moje Fakture nalogu
  • Na gore opisani način možete importovati XML fajl koji predstavlja jedan ili više izvoda.
  • Ukoliko importujete TXT izvode iz Halkom eBanking softvera, procedura je ista s tim što je potrebno da prilikom importa odaberete opciju Halkom i upišete broj izvoda koji importujete.
  • Fajl koji importujete mora manji od 1MB.

Nakon što odaberete fajl i kliknete na dugme "Uvezi" sistem će proveriti validnost odabranog fajla i ukoliko je sve u redu pripremiti ga za dalju obradu. Importovani izvod sa svim transakcijama postaje dostupan u sekciji Izvodi. (slika 4.)Automatsko kreiranje kupaca i dobavljača

Ono što je jako korisno kada je u pitanju importovanje izvoda je automatski proces kreiranja kupaca i dobavljača prilikom importovanja izvoda. U procesu importovanja izvoda, aplikacija će proveriti broj računa sa kojeg je došla uplata ili na koji je izvršena uplata i sa NBS preuzeti informacije o firmi za zadati broj računa. Od ovako dobijenih podataka aplikacija će automatski kreirati kupca ili dobavljača. Na ovaj način je proces obrade izvoda maksimalno automatizovan.

Pogledajte sledeći tutorijal: Pregled svih izvoda / Upravljanje izvodima