Baza znanja

Početna stranica / Dashboard Inventara

Inventaru pristupate klikom na direktan link iz glavnog navigacionog menija pod nazivom “Inventar”. Nakon upisa novih stavki inventara pojaviće vam se pregled svih postojećih stavki po redovima. Za svaku stavku možete da vidite sledeće informacije:

 • QR kod - Nalepnica
 • Naziv
 • Model / Serijski broj
 • Kome je dodeljeno
 • Period amortizacije i datum kupovine
 • Da li je proizvod u garanciji
 • Nabavna cena
 • Trenutna cena
 • Dodatne opcije

Dodatne informacije o svakoj stavci možete da vidite klikom na link “Izmeni” koji se nalazi u koloni “Opcije”:

 • Od koga je kupljeno
 • Kontakt telefon dobavljača
 • Vrednost nakon amortizacije (%)
 • Fizička lokacija - kancelarija, predstavništvo, i sl.

Inventar možete pretražiti unosom neke od informacija vezane za stavku, kao što su naziv, model, serijski broj, i sl.

Ukoliko želite da sortirate tabelu prema određenom parametru, kliknite na sam naziv kolone ili na strelice pored naziva. Na primer ukoliko kliknete na “Nabavna cena” stavke će se sortirati prema nabavnoj ceni uzlazno ili silazno ukoliko kliknete još jedanput.