Baza znanja

Podešavanja izgleda računa

Izgled Vašeg računa odnosno PDF dokumenata možete podešavati kroz link “Podešavanja izgleda računa” koji se nalazi u sekciji “Konfiguracija” u glavnom navigacionom meniju.

Na ovoj stranici imate mogućnost da uploadujete Vaš logotip i grafiku za footer dokumenta, kao što je i prikazano na ilustraciji.

Dimenzije logotipa i grafike za footer moraju odgovarati dimenzijama definisanim od strane sistema i biti u jpeg ili png formatu.

Logotip i grafiku birate sa Vašeg računara klikom na dugme za Upload. Nakon što se fajlovi uploaduju sistem će proveriti njihove dimenzije i format i ukoliko je sve u redu prikazati njihov pregled.

Ukoliko niste zadovoljni grafikama koje ste odabrali možete ih obrisati. U slučaju da jeste zadovoljni – promene trebate sačuvati klikom na dugme “Sačuvaj” nakon čega će početi da se prikazuju na Vašim PDF dokumentima.

Ukoliko sada downloadujete neki od postojećih predračuna ili računa uočićete da se i logotip i footer grafika uredno prikazuju na PDF dokumentu te da Vaš račun ili predračun izgleda mnogo lepše.