Baza znanja

Izmena i brisanje proizvoda

Za svaki proizvod dostupne su akcije:

  • Izmeni proizvod
  • Obriši proizvod

Klikom na dugme “Izmeni proizvod” otvara se forma identična formi za kreiranje proizvoda sa već popunjenim podacima. Izmenite podatke i kliknite na dugme “Sačuvaj”.

Screenshot 1: Forma za dodavanje novog proizvoda

Klikom na dugme “Obriši proizvod” pojaviće se dijalog koji će od Vas tražiti da potvrdite akciju brisanja proizvoda. Nakon potvrde akcije, proizvod se trajno briše iz baze.

Screenshot 2: Upozorenje za brisanje proizvoda