Baza znanja

Izmena informacija o kupcu i broja računa


Ukoliko želite da izmenite postojeći račun, potrebno je da pritisnete odgovarajuće istoimeno dugme koje se nalazi u koloni Akcije na stranici klijenta ili na pregledu izlaznih računa.

Pored datuma izdavanja i prometa, valute, proizvoda i njihove količine ili cena, možete da promenite informacije o kupcu, kao i broj izdate fakture.

Izmena informacija o kupcu

Ukoliko želite da promenite naziv firme ili adresu kupca na već napravljenoj fakturi, sada možete lako iz interfejsa aplikacije, klikom na link "Izmeni informacije o kupcu", da promenite neke od informacija kao što su: Naziv firme, ulica i broj, grad, poštanski broj i zemlju kupca.

Screenshot 1: Forma za promenu informacija o kupcu

Pritiskom na dugme Sačuvaj sve promene koje ste uneli će biti zabeležene, čak i ako otkažete izmenu računa. Sve promene se odnose samo na tu fakturu i možete ih primetiti na pregledu izdatih računa ili kada preuzmete PDF računa.

Ukoliko želite da na svim narednim fakturama koje izdate ovom kupcu potrebno je da i na stranici klijenta promenite njegove informacije. Pogledajte kratko video uputstvo kako to da uradite.

Promena broja fakture

Ako obrišete račun iz sredine niza broja faktura napravite takozvanu "rupu" (npr. obrišete fakturu 2/2020 i imate niz 1/2020, 3/2020, 4/2020...), možete da napravite novu fakturu i da joj dodelite broj izbrisane fakture i tako da popunite tu napravljenu "rupu". Posebnu pažnju treba obratiti kod datuma izdavanja i prometa, da Vam ne bi faktura 2/2020 bila posle fakture 3/2020. Takođe, možete i već napravljenim fakturama da promenite broj.

Bitno je napomenuti da svakoj sledećoj fakturi morate da upisujete broj, kako ne bi napravili novu "rupu" u nizu. Ukoliko ostavite polje "Broj računa" prazno mi Vam garantujemo jedinstvenost broja, ali ne i nastavak konzistentosti. Dakle, sigurno nećete imate dve fakture sa istim brojem, ali što se konzistentosti tiče moraćete sami da vodite računa.