Baza znanja

Izmena avansnih računa

Avansni računi se menjaju na isti način kao i standardni račun. Neophondo je da na kartici klijenta, tab "Avansni računi" locirate račun koji želite da izmenite. Na kraju reda, u koloni "Akcija", kliknite na dugme "Izmeni račun".Otvoriće Vam se forma za izmenu Avansnog računa. Nakon izvršenih promena, pritisnite dugme "Sačuvaj". Ukoliko ste u PDV sistemu, uključena su vam upozorenja i menjate račun za koji je prošao period za poresku prijavu, sistem će vas upozoriti. Ukoliko ste sigurni da želite da izvštite izmenu, kliknite na "Autorizujem akciju" i dugme "Sačuvaj".