Baza znanja

Izmena konačnog računa

Konačni račun se menja isto kao i standardni i avansni račun ali sa određenim uslovima. Kod konačnog računa treba obratiti pažnju da vrednosti budu jednake ili veće od zbira avansnih računa. Ukoliko vrednosti nisu pravilne, sistem će Vas upozoriti da ispravite greške.

Takođe iz konačnih računa je moguće izbaciti jedan ili više avansnih računa. Da bi ste ovo uradili neophodno je da kliknete na željeni konačni račun i zatim na tab "Uplate". U informacijama, videćete poslednju kolonu Akcija. Kliknite na link "Izbaci avans iz konačnog računa", kao što je prikazanao na slici ispod.Otvoriće vam se dijalog "Brisanje uplate" i ukoliko ste sigurni da želite da obrišete avansnu uplatu sa konačnog računa, pritisnite dugme "Da, obriši uplatu".Nakon ove akcije, bitno je napomenuti da će se u tab Avansni računi, vratiti originalni avansni račun napravljen po ovoj uplati.