Baza znanja

Konačni račun - PDF dokument

Kada preuzmete PDF fajl sa konačnim računom, primetićete da se nešto razlikuje od standardnog računa. Osnovna razlika je što se na konačnom računu prikazuju informacije o avanasnim uplatama i konačni zbir za uplatu koji zapravo predstavlja razliku izmedju avansnih uplata i preostalog dugovanja.

Ispod tabele sa stavkama, prikazaće se sledeće informacije vezane za jednu ili više avansnih uplata zbirno:

  • Osnovica
  • Pojedinčni prikaz za svaku poresku stopu korišćenu u avansnom računu (0%, 8%, 10% i 20%)
  • Ukupan PDV
  • Ukupno sa PDV-om

Ukupno za plaćanje na konačnom računu predstavlja razliku između ukupnog zbira na konačnom računu i zbira jedne ili više avansnih uplata.