Baza znanja

Kako se pravi konačni račun

Ukoliko imate izdat jedan ili više avansnih računa, kada se izvrši konačni promet robe ili usluga, neophodno je da napravite i izdate konačni račun. Kako se ovo radi?

Za početak, neophodno je da izaberete jedan ili više avansnih računa koji će ući u obračun konačnog računa. Idite na profil klijenta i kliknite na tab Avansni računi.U tabeli sa avansnim računima videćete kolonu "Napravi konačni račun" i štiklirajte kockicu za svaki avansni račun za koji želite da bude na obračunu za konačni račun.Kada štiklirate sve željene avansne račune, u gornjem desnom uglu polje "Napravi novi račun" će se promeniti u "Napravi konačni račun". Kliknite na ovo dugme i otvoriće se forma za kreiranje konačnog računa.Ova forma se ne razlikuje mnogo od forme za izdavanje standardnih računa, ali ima neke specifičnosti. Veoma je važno napomenuti da avansne uplate u sebi sadrže PDV. Obratite pažnju na ovu činjenicu prilikom kreiranja konačnog računa. Dalje, primetićete da se pri dnu forme prikazuje tabela "Konačni obračun" sa sledećim informacijama:

  • Specifikacija poreza
  • Avansne uplate
  • Razlika za uplatuSpecifikacija poreza se odnosi na stavke sa konačnog računa. U tabeli možete videti odvojeno osnovicu, različite poreske stope (ukoliko ih ima), PDV ukupno i Ukupno sa PDV-om.

Avansne uplate su prikazane kao zbir jedne ili više avansnih uplata takođe podeljene na osnovicu, PDV po različitim stopama i ukupne vrednosti.

Razlika za uplatu prikazuje razliku između sume konačnog računa i avansnih upata. Ukoliko je zbir na konačnom računu veći od avansnih uplata, neophodno je da kupac doplati razliku. Ukoliko su sume konačnog računa i avansnih uplata iste, smatra se da je kupac izmirio sva dugovanja prema ovom računu.

Bitno je napomenuti da će sistem prijaviti grešku prilikom čuvanja konačnog računa ukoliko su osnovica i PDV manji na konačnom računu od zbira avnasnih uplata.

Takođe na dnu forme će biti prikazana lista sa svim avansnim računima koji ulaze u obračun konačnog računa.

Popunite pravilno sva neophonda polja, kliknite na dugme "Sačuvaj" i konačni račun će biti kreiran.