Baza znanja

Konačni ulazni račun

Ukoliko za dobavljača imate avansne račune, konačni ulazni račun pravite na isti način kao i izlazni konačni račun:

  1. Otvorite tab Ulazni avansni računi
  2. Odaberite jedan ili više avansnih računa
  3. Primetićete dugme u gornjem desnom uglu koje sada glasi: Napravi konačni ulazni račun
  4. Klikom na dugme napravi konačni ulazni račun, otvara se standardna forma za dodavanje ulaznog računa koja se ponaša isto kao i formular za kreiranje konačnog izlaznog računa.