Baza znanja

Uvod u konfiguraciju servisa

Sa aspekta konfiguracije Vašeg naloga moguće je izvršiti detaljna podešavanja koja se tiču sledećih stavki:

  • Informacija o izdavaocu računa;
  • Opcija za naplatu odnosno Payment Gateway-a;
  • PDV podešavanja i
  • Podešavanja izgleda računa.

Opcije za konfiguraciju naloga dostupne su iz glavnog navigacionog menija u sekciji “Konfiguracija”.