Baza znanja

Lager - Pregled stanja

Ova funkcija pruža mogućnost pregleda robe na stanju.

Za razliku od upravljanja magacinima, lager lista ima naprednije funkcije za pretragu.

Iznad lager liste nalazi se polje za pretragu i opcije za sortiranje.

Sortiranje po nazivu kolona, klikom na naziv kolone u tabeli.

Polje za pretragu se odnosi na pronalaženje proizvoda. Opcije za filtriranje su:

 • Odaberite magacin
 • Ukupna količina
  • Sve
  • Količina > 0
  • Količina = 0
 • Slobodna količina
  • Sve
  • Količina > 0
  • Količina = 0
  • Količina < 0
 • Rezervisana količina
  • Sve
  • Količina > 0
  • Količina = 0

Opcije za odabir magacina i proizvoda su padajući meniji koji u sebi sadrži polje za brzu pretragu. Neophodno kada lista postane prevelika.

Screenshot 1: Lista Lagera - pregled stanja

Lager lista će prikazati samo proizvode čija je trenutna količina u skladu sa unetim zahtevom. Ukoliko imate magacine, a nemate robu, prikazaće se spisak tj lista svih proizvoda pri čemu će cene i količine na stanju biti 0. Ukoliko imate robu u magacinu, lager lista se prikazuje u obliku tabele pri čemu svaki red predstavlja jedan proizvod. Bitno je napomenuti da je neophodno kreirati proizvod u Bazi proizvoda pre nego što se može dodati na stanje. Ako su izabrani svi magacini kolone prosečna nabavna cena i prodajna cena se ne vide, kao ni dugme pregledaj transakcije. Razlog za ovo su prosečne nabavne cene koje se vode po magacinima. Tek po izboru magacina program će prikazati konkretnu prosečnu nabavnu cenu i prodajnu cenu za izabrani magacin. Tada će se i za svaki proizvod prikazati dugme koje omogućava pregled transakcija tog proizvoda u konrketnom magacinu (to je kartica proizvoda za magacin).

Screenshot 2: Lager - Pregled stanja za određeni magacin

Za svaki magacin posebno u lager listi dostupne su sledeće informacije:

 • Naziv proizvoda
 • Ukupno - ukupna količina podrazumeva ukupnu količinu proizvoda u magacinu uzimajući u obzir i rezervisane količine
 • Rezervisano - rezervisana količina podrazumeva samo razervisane količine po predračunima
 • Slobodno - slobodna količina podrazumeva razliku između ukupne i rezervisane količine proizvoda
 • Prosečna nabavna cena
 • Prodajna cena
 • Akcije:
  • Stanje po magacinu
  • Pogledaj transakcije

Lager funkcioniše tako što svaki put kada napravite račun i odaberete proizvod iz Baze proizvoda, količinsko stanje lager liste biće automatski umanjeno za količinu proizvoda koja je na računu.

Sa druge strane svaki put kada napravite ulaz robe, količinsko stanje biće automatski povećano za odabranu količunu. Imajući to sve na umu, rezultat je da se lager liste generišu automatski na osnovu ulaza robe i prodaje.

Lager listu kontrolišete opcijama za filtriranje i pretragu. Trenutni izgled lager liste možete eksportovati u CSV format u svakom trenutku.