Baza znanja

Upravljanje magacinima

Modul Magacin pruža mogućnost preciznog praćena robe na stanju. Količina robe u magacinu se menja svaki put kada napravite izlazni ili ulazni račun tj. podržan je ulaz i izlaz robe.

Modul Magacin ima zasebnu sekciju u glavnom navigacionom meniju. Klikom na link Magacin pojaviće se dodatne opcije:

  • Upravljanje magacinima
  • Lager - Pregled stanja
  • Dodaj magacin

Klikom na link Upravljanje magacinima prikazaće se spisak svih magacina sa osnovnim informacijama. Informacije su prikazane u obliku tabele i za svaki red dostupne su akcije:

  • Izmeni magacin
  • Pregled stanja

U tabeli sa spiskom magacina prikazuju se sledeće informacije:

  • Magacin
  • Kontakt osoba
  • Telefon magacina
  • Email magacina

Iznad spiska nalazi se polje za pretragu. Pretraga uključuje sve informacije o magacinu.

Screenshot 1: Prikaz liste magacina