Baza znanja

Upravljanje proizvodima

Moje Fakture platforma svojim korisnicima pruža vrlo moderan modul za uparavljanje proizvodima.

Modul se sastoji iz dve celine:

  1. Kontrolni deo - obuhvata: dodavanje proizvoda, izmenu proizvoda, brisanje proizvoda, pretragu proizvoda, uvid u stanje proizvoda.
  2. Dodatak za pretragu proizvoda prilikom kreiranja računa i drugih dokumenata - obuhvata: pretragu proizvoda po nazivu, opisu, šifri proizvoda, šifri dobavljača i fabričkim oznakama, automatsko dodavanje proizvoda na fakturu, predračun, konačni račun ili drugi dokument i pronalaženje sličnih proizvoda.

Modul Proizvodi ne kontroliše stanja na lageru, te funkcionalnosti su obuhvaćene u okviru modula Magacin. Upotrebom modula Proizvodi i modula Magacin proizvodi će se uspešno dodavati i skidati sa stanja.

U ovom tutorijalu pokrićemo sve što je bitno da znate kada je u pitanju upravljanje proizvodima:

  • Dodavanje proizvoda
  • Izmena i brisanje proizvoda
  • Lista proizvoda
  • Pretraga proizvoda

Modul Proizvodi dostupan je iz glavnog navigacionog menija klikom na link Baza proizvoda. Kao pod linkovi pojaviće se dva linka:

  1. Baza proizvoda
  2. Dodaj proizvod