Baza znanja

Promene u sistemu nakon izdavanja računa

Nakon što izdate račun, pored promena na profilu klijenta (tab Računi i tab Kartica) kojem ste izdali račun, na svom nalogu možete primetiti nekoliko promena na Početnoj stranici i Izveštajima.

Na početnoj stranici došlo je do promena i u Zbirnim rezultatima i na grafikonima.

U zavisnosti od toga da li je datum prometa na današnji dan primetićete da su se zbirovi promenili i za današnji dan, tekući mesec i tekuću godinu. U suprotnom doći će do promene u statistikama koje obuhvataju datum prometa računa.

Što se tiče promena na grafikonima dolazi do promena na oba grafikona ukoliko je datum prometa obuhvaćen periodima koji su prikazani na grafikonima. To obuhvata i stek grafikon i stubasti grafikon kao i grafikone koji ilustruju prihode po danima.

Sa aspekta izveštaja, izdati račun postaje vidljiv na dnevnom, mesečnom i godišnjem izveštaju – u skladu sa datumom prometa računa.