Baza znanja

Kako da napravim avansni račun

Ukoliko imate potrebu za izdavanjem jednog ili više avansnih računa kao i konačnog računa nakon toga, to možete veoma jednostano da uradite.

Procedura je veoma slična kreiranju standardnih računa, ali ipak treba da obratite pažnju na nekoliko specifičnosti.

Za početak kliknite na dugme "Kreiraj novi račun" sa početne stranice, iz navigacionog menija, ili sa profila klijenta. Pronađite klijenta po PIB-u ili JMBG-u ukoliko informacije o klijentu već nisu popunjene.

Zatim, u sekciji "Podešavanja", za tip dokumenta odaberite "Avansni račun".Primetićete da su polja za unos datuma prometa i izdavanja, kao i polje rok za plaćanje, nestala. Pojaviće se novo polje "Datum uplate avansa" i neophodno je da izaberete datum kada ste primili avansnu uplatu. Takođe izaberite i valutu u kojoj je primljena avansna uplata.

U polje "Naziv usluge ili proizvoda" upišite osnov po kome je uplaćena avansna uplata. To može biti po predračunu, zahtevu za plaćanje ili na primer po samom ugovoru kojim je predviđeno avansno plaćanje. Ukoliko vam je potrebno dodatno objašnjenje uplate - popunite i polje "Opis". Zatim upišite "Količinu", "Jedinicu mere", "Cenu po jedinici", i poresku stopu. Bitno je napomenuti da iznos avansne uplate u sebi sadrži i PDV.

Kliknite na dugme "Sačuvaj" i avansni račun će biti kreiran.


Primer 1 - Avansni račun sa jedinstvenom poreskom stopom po stavkama:

  • Kupac kupuje kancelarijsku stolicu. Stolica košta ukupno 18,000 dinara sa PDV-om. Poreska stopa za stolicu je 20%.
  • Po dogovoru, kupac uplaćuje 50% avansa za stolicu, tj. 9.000 dinara sa PDV-om.
  • Na avansnom računu treba iskazati sledeću stavku:
  • Avansna uplata (50%) za kancelarijsku stolicu po predračunu - osnovica 7,500 din. + PDV (20%) 1,500 din. - Ukupno 9,000 din.

Primer 2 - Avansni račun sa mešovitim poreskim stopama:

  • Kupac kupuje računar sa uslugom instalacije softvera. Računar košta 44,000 dinara sa PDV-om a instalacija košta 12,000 sa PDV-om. Ukupno 56,000 dinara. PDV na računar je 10%, a PDV na uslugu instalacije je 20%.
  • Po dogovoru, kupac uplaćuje 50% avansa za računar i 50% avansa za uslugu instalacije, tj. ukupno 28.000 din.
  • Na avansnom računu treba iskazati dve stavke
  • Avansna uplata za računar po predračunu - osnovica 20,000 din. + PDV (10%) 2,000 din. - Ukupno 22,000 din.
  • Avansna uplata za uslugu instalacije po predračunu - osnovica 5,000 din. + PDV (20%) 1,000 din. - Ukupno 6,000 din.
  • Ukupna avansna uplata 28.000 dinara. (50% od ukupne cifre za uplatu od 56,000 dinara)