Baza znanja

Opcije za naplatu

Ova funkcionalnost u okviru servisa vam omogućava podešavanje instrukcija za naplatu koje će biti štampane na svakom PDF dokumentu - fakturi koji napravite.


Stranicu možete pronaći u glavnom navigacionom meniju, sekcija “Konfiguracija”. Sistem podržava više instrukcija za plaćanje za različite valute. Tako da ako izaberete da kreirate račun u dolarima (USD) na fakturi se automatski štampaju instrukcije za izabranu valutu.

Bankovni račun

Opcija “Bankovni račun” je automatski uključena i podešena prilikom aktivacije naloga i sadrži broj računa koji ste upisali prilikom registracije. Ovo se isključivo odnosi na dinarski račun koji se koristi za poslovanje u zemlji Srbiji.

Informacije o brojevima bankovnih računa odnosno instrukcije za uplatu se na PDF dokumentima prikazuju ispod sekcije sa stavkama računa odnosno predračuna.


Ako želite da dodate instrukcije za više valuta uradite sledće korake. Klikom na dugme “Konfiguriši” dobijate dijalog u kojem možete upisati instrukcije za plaćanje za svaku valutu posebno.


Tekst koji upišete će se automatski pojaviti na svim PDF dokumentima i vrlo je zgodan ukoliko poslujete sa više banaka odnosno ukoliko želite da se na PDF dokumentima nađe više od jednog broja računa ili druge specifične instrukcije za plaćanje. Ako korisite servis za naplatu u drugim valutama pored RSD potrebno je da u polje za ostale valute uneste informacije koje ste dobili od banke za uplatu iz inostranstva.


Detaljno upustvo kako da dodate instrukcije za plaćanje u dolarima možete da pogledate u video upustvu ispod ili da prratite korake na fotografijama.


Video upustvo za konfiguraciju opcija naplateUpustvo za konfiguraciju opcija naplate sa slikama

U prvom koraku nakon pristupa sistemu izaberemo iz navigacionog menija sa leve strane sekciju “Konfiguracija”.

U drugom koraku kada se otvori sekcija “Konfiguracija” izaberemo stavku “Opcije za naplatu“


U trećem koraku kliknite ne dugme “Konfiguriši“.


Kada nam se otvori dijalog box potrebno je da upišemo instrukcije za plaćanje za valutu koju želimo. Ako imate instrukcije za više valuta unesite ih sve. Zatim kliknite “Sačuvaj“ u donjem desnom uglu prozora.