Baza znanja

Uvod u operacije s računima

Ukoliko ste tek počeli da koristite servis Moje Fakture postavlja se pitanje šta želite da uradite sa računima koje ste izdali do sada u toku godine svojim klijentima? U smislu: da li želite da račune koje ste do sada pisali ručno ili pravili u Wordu ili Ekselu prebacite u svoj Moje Fakture nalog?

Ukoliko ne želite, sled događaja je sledeći – uzmimo za primer da je poslednji račun koji ste izdali “ručno” račun pod brojem npr 144. Kako bi sve bilo u redu neophodno je da podesite svoj Moje Fakture nalog da krene sa izdavanjem računa počevši od broja 145. Ovo je važno kako ne bi došlo do preklapanja brojeva računa.

Iz “Korisničkog konfiguracionog menija” klikom na link “Podešavanja naloga” dobićemo dijalog u kojem definišemo informacije o korisniku naloga i početnom broju računa. U polje “Počni brojanje računa od broja” potrebno je upisati željeni broj (u našem slučaju 145) i sačuvati promene.Nakon ove promene sistem će krenuti da numeriše račune počevši od unetog broja.

Ukoliko, pak, želite da unesete svoje postojeće račune neophodno je da ih unosite jedan po jedan. Ovo može biti prilično korisno ukoliko želite da imate uvid u statističke podatke kroz svoj nalog. Procedura u tom slučaju bi bila sledeća:

  • Kreirati sve klijente
  • Kreirati račun koji želite da unesete u svoj MF nalog
  • Evidentirati uplate

Što se tiče same numeracije računa, zastupljena su sledeća pravila:

  • Računi se numerišu hronološki na osnovu datuma izdavanja računa.
  • Datum prometa je osnov za svrstavanje računa u dnevni, mesečni ili godišnji izveštaj.
  • Datum prometa je osnov za obračun PDV-a i određivanje obračunskog perioda kojem račun pripada.
  • Datum prometa ne može biti veći od datuma izdavanja.