Baza znanja

Otpremnica

Za svaki izdati račun (standardni ili konačni), ukoliko je ispunjena otpremnica - automatski se kreira i verzija PDF dokumenta koja sadži otpremnicu. Ukoliko želite da sačuvate željeni račun sa otpremnicom, kliknite na tab "Preuzmi - Štampaj (PDF)" i zatim kliknite na link "Račun - Otpremnica - Latinica" ukolo želite dokument na srpskom, ili "Račun - Otpremnica - Enlgeski" ukoliko želite na engelskom jeziku.U okviru PDF dokumenta će se kreirati nova stranica koja se odnosi na podatke vezane za otpremnicu.

Informacije na otpremnici su podeljene na tri segmenta:

 • Odgovorno lice i izdavaoc robe
 • Primalac robe
 • Prevoznik


Ukoliko ste popunili otpremnicu, svi podaci koji ste upisali će se automatski pojaciti na otpremnici.


Informacije koje će pisati na otpremnici popunjavate preko akcije Popuni otpremnicu koja se nalazi u pod tabu Otpremnica. Klikom na ovo dugme dobijate formu preko koje možete upisati sve informacije za otpremnicu.U segmentu "Odgovorno lice i izdavaoc robe" možete upisati sledeće podatke odgovornog lica:

 • Ime i prezime
 • Adresa
 • JMBG
 • Broj lične karte
 • Potpis i mesto za pečat
 • Mesto i adresa izdavanja robe
 • Ime i prezime izdavaoca dobara
 • Potpis izdavaoca dobara

Segment "Primalac robe" sadrži:

 • Robu primio i kontrolisao (ime i prezime)
 • Potpis i mesto za pečat primaoca robe

Poslednji segment je "Prevoznik" sa sledećim podacima:

 • Naziv firme
 • Adresa
 • Registarski broj vozila