Baza znanja

Potrošnja po kategorijama

Mesečni izveštaj o potrošnji po kategorijama služi za lakše praćenje budžeta a koristan postaje kada Korisnik izdvoji neko vremene za definisanje svog budžeta.

Isto kao i sa ostalim izveštajima, moguće je preuzimanje izveštaja u CSV formatu koji zatim možete dalje da obrađujete u programima kao što je Microsoft Excel i sličnim.