Baza znanja

Generalni pregled aplikacije

Sa aspekta aplikacije kao celine, najbolje je da izanaliziramo funkcionalnosti kroz glavni navigacioni meni.

Napravi novi račun

U glavnom navigacionom meniju prvi link koji vidite je “Napravi novi račun”. Ovaj link Vas vodi na stranicu na kojoj kreirate novi predračun ili račun za Vaše klijente. Ono što je posebno zanimljivo za ovu stranicu je da kada joj pristupate direktno iz glavnog navigacionog menija, pretragu klijenata vršite kroz bazu Narodne Banke Srbije. To znači da kada upišete PIB pravnog lica kojem želite da izdate predračun ili račun, iako ga možda nemate u bazi svojih klijenata, sistem će sam pronaći informacije o njemu i iskoristiti ih.

Na primer, ako upišete PIB jednog od svojih klijenata videćete da je sistem pronašao naziv firme, adresu, PIB i matični broj, nakon čega možete nastaviti sa dodavanjem stavki na predračun ili račun.

No, vratimo se analizi same aplikacije.

Za potrebe ovog primera, kako bi demonstrirali ostatak funkcionalnosti, završićemo započeti predračun. U polje “Usluga ili proizvod” upisaćemo proizvod ili uslugu, zatim ispuniti polja za Opis, Količinu, Cenu i PDV stopu stavke. Nakon što smo upisali ove informacije kliknućemo na dugme “Sačuvaj”.

Aplikacija nas je odmah odvela na profil klijenta, klijent je automatski kreiran, podaci su usnimljeni i za njega sada vidimo jedan predračun.

Pretraga računa po pozivu na broj

Kada kreirate neki od računa ili predračuna, automatski će se generisati poziv na broj koji je jedinstven za taj dokument. Ukoliko želite da pronađete određeni račun ili predračun, ukucajte poziv na broj u ovom polju za pretragu i bićete redirektovani na stranicu sa tim računom ili predračunom.

Početna / Dashboard stranica

Sledeći link u glavnom navigacionom meniju je “Početna” odnosno “Dashboard” stranica. Ona prikazuje poslovne statistike i druge važne pokazatelje Vašeg poslovanja.

Izveštaji

Sledeća bitna sekcija u glavnom navigacionom meniju su Izveštaji. Postoji pet tipova finansijskih izveštaja i šesti, dodatni, koji se odnosi na otvorene pozive za finansiranje.

Prvi tip izveštaja su sve otvorene ponude odnosno predračuni koje ste kreirali. Kada otvorite ovaj izveštaj prikazaće Vam se svi predračuni koje ste izdali. Izveštaj se prikazuje na mesečnom nivou i sami možete odabrati za koji mesec želite da pogledate izveštaj. Celokupan izveštaj možete preuzeti u CSV formatu. Drugi izveštaj je «Neplaćeni računi» koji Vam omogućava da vidite sve račune koji nisu uplaćeni u celosti ili su parcijalno plaćeni.

Preostali izveštaji prikazuju račune i podeljeni su u Godišnje, Mesečne i Dnevne izveštaje.

Dodatni, šesti izveštaj EU fondovi - Otvoreni konkursi vam omogućava da saznate koji su to aktuelni konkursi za bespovratna sredstva, subvencije, kredite, finansirane od strane Republike Srbije ili EU.

Baza klijenata

Sledeća sekcija je Baza klijenata i u njoj su dostupna dva linka: “Dodavanje klijenta” i “Pregled klijenata”.

Link za dodavanje klijenta otvara dijalog u koji možete upisati informacije o klijentu i kreirati nov unos u bazi. Ovo je prilično zgodno kada su Vam klijenti iz inostranstva ili fizička lica. Klikom na link "Pregled klijenata", otvara se pregled svih klijenata u bazi.

Pretraga baze klijenata

Sledeća stavka je polje za pretragu. Pretraga dostupna iz glavnog navigacionog menija služi za pronalaženje klijenata koje već imate u svojoj bazi. U ovo polje možete upisati bilo koju informaciju o klijentu, na primer, naziv firme, PIB, matični broj, adresu i tako dalje. Na osnovu unetih podataka sistem će izvršiti pretragu i ukoliko postoje klijenti koji odgovaraju traženim terminima iste prikazati kao set rezultata.

Zanimljivo po pitanju ove funkcionalnost je da ukoliko postoji samo jedan rezultat pretrage sistem će Vas automatski odvesti na profil tog klijenta.

Ukoliko, na primer, upišemo naziv klijenta kojeg smo u prethodnom koraku iskoristili za kreiranje predračuna – sistem nas automatski vodi na njegov profil.

Konfiguracija

Sledeća sekcija u glavnom navigacionom meniju je «Konfiguracija» kroz koju možete podesiti vrlo bitne stvari vezane za Vaš nalog. U ovoj sekciji postoje četiri linka.

Prvi link je "Informacije o izdavaocu računa". Informacije o izdavaocu računa se prikazuju na samom računu ili predračunu u sekciji Izdavaoc računa. Tu spadaju naziv firme, matični broj, PIB, adresa i druge bitne informacije.

Drugi link su “Payment gateways” (Pejment gejtveji) odnosno opcije za naplatu.

Osnovna opcija za naplatu koja je uključena odmah nakon registracije je “Bankovni račun”. To znači da će se na Vašim predračunima i računima prikazivati instrukcije za uplatu na Vaš bankovni račun i da ćete u okviru svog naloga moći da evidentirate uplate dospele na Vaše bankovne račune.

Dodatna opcija je PayPal Express i nju možete koristiti za naplatu po računima odnosno predračunima koji su izdati u stranoj valuti tj USD i EUR. Za upotrebu ove opcije neophodno je da imate PayPal nalog.

PDV podešavanja

Kao pravno lice ili preduzetnik možete biti u sistemu PDV-a što znači da ćete prilikom kreiranja predračuna imate opcije od 0%, 8%, 10% ili 20% PDV za svaku stavku na predračunu.

Ukoliko niste u sistemu PDVa imate samo jednu poresku stopu to jest 0% jer se PDV ne zaračunava.

Ukoliko ste u sistemu PDV-a postoji još nekoliko bitnih podešavanja o kojima trebate da znate.

  • 1. Obračunski period - Za ispravno funkcionisanje aplikacije važno je da pravilno podesite svoj PDV obračunski period. Obračunski perioda može biti mesečni ili tromesečni (kvartalni) i označava da li PDV plaćate svakog ili svakog trećeg meseca.
  • 2. Upozorenja - Upozorenja se prikazuju svaki put kada dodajete ili menjate račun u nekom obračunskom periodu za koji je rok za podnošenje PDV prijave prošao. U okviru PDV podešavanja možete definisati da li želite da se ova upozorenja prikazuju ili ne.

Podešavanje izgleda računa

Poslednja opcija koja je dostupna u sekciji za konfiguraciju je “Podešavanje izgleda računa”. Ona se bavi stilizovanjem izgleda PDF dokumenata i pruža mogućnost postavljanja logotipa i druge grafike na račune i predračune.

Inventar

Iz glavnog navigacionog menija možete pristupiti i modulu Inventar. Ovaj modul omogućuje Vam da vodite evidenciju opreme i druge imovine koju imate u firmi, a koja može biti ali i ne mora biti zavedena u osnovnim sredstvima.

Inventar će Vam u svakom trenutku jasno odgovoriti na pitanja šta sve od opreme imate u firmi, koliko ste novca potrošili na kupovinu iste i koliko ista sada vredi.

Prilikom definisanja stavki u inventaru sami definišete garantne periode i periode amortizacije tako da će Vam inventar takođe reći i da li je oprema i dalje u garanciji i kolika je trenutna amortizovana vrednost stavke.

Pored ovih informacija Inventar automatski generiše i QR kod nalepnicu koju možete odštampati i zalepiti na svoju opremu. QR kod sadrži osnovne informacije o stavci tako da brzim skeniranjem koda možete doći do njih.

Korisnički konfiguracioni meni

“Korisnički konfiguracioni meni” se nalazi u gorenjem desnom uglu i prikazuje informacije o ulogovanom korisniku i nekoliko dodatnih opcija.

Među dodatnim opcijama nalazi se “Podešavanje naloga” koje Vam omogućava da podesite informacije o samom korisniku naloga i da podesite broj od kojeg želite da krene numeracija računa – o čemu ćemo detaljnije govoriti u posebnom artiklu.

Opcija “Obriši sve račune” služi za brisanje svih računa. Ukoliko iz bilo kog razloga želite da obrišete kompletnu bazu izdatih računa i krenete iz početka, kroz ovaj link to možete uraditi.

Kroz opciju "Informacije o pretplati" možete videti sve relevantne informacije vezane za vašu pretplatu kao i statistiku upotrebe aplikacije.

Poslednja opcija u ovom meniju je link za izlazak iz same aplikacije tj link “Izloguj se”.

U footeru aplikacije nalaze se linkovi Pomoć; Prijavite problem; Polisa privatnosti i Uslovi korišćenja. Ove linkove uvek možete iskoristiti kako bi pristupili našem portalu podrške i pogledali video snimke ponovo ili prijavili tehnički problem ukoliko smatrate da je došlo do kvara na aplikaciji.