Baza znanja

Pregled početne stranice

Nakon što se ulogujete u svoj nalog prikazaće Vam se Dashboard stranica.

Osnovni segmenti same aplikacije su Navigacioni meni i Sadržaj. U okviru Sadržaja Dashboard stranice postoji nekoliko elemenata.

Najbitniji element je dugme za kreiranje novog računa. Kada kliknete na isto, dobijate formu za kreiranje novog predračuna ili računa. Više detalja o kreiranju predračuna možete pogledati u posebnom artiklu tj video tutorijalu.

Što se tiče drugih bitnih elemenata Dashboard stranice važno je napomenuti statistiku i grafikone:

  1. Zbirni rezultati - prikazuju dnevni, mesečni i godišnji promet.
  2. Grafikoni - prikazuju promet, priraštaj broja korisnika i predračune.