Baza znanja

Lager - Pregled transakcija

Klikom na dugme pogledaj transkacije otvara se nova stranica na kojoj je prikazana tabela sa svim ulazima i izlazima robe za ovaj proizvod.

U tabeli su prikazane sledeće informacije:

  • Ulaz (količina)
  • Izlaz (količina)
  • Stanje (količina)
  • Nabavna cena
  • Prosečna nabavna cena
  • Prodajna cena
  • Nabavna vrednost
  • Prosečna nabavna vrednost
  • Prodajna vrednost